Weekbrief 7 december

ingevoerd op 07-12-2017

Weekbrief, 7 december 2017

Belangrijke data

11 dec Praktijkdag Kanjertraining

12 dec Staking Primair Onderwijs, school dicht, kinderen vrij

21 dec Kerstviering

22 dec Kerstvakantie (let op: ook de vrijdag al vrij)

 

Ontwikkelingen Digiduif

Sinds een jaar gebruiken wij als school Digiduif. Via dit platform kunnen wij als school onze communicatie en diverse andere praktische zaken organiseren. Toch merken wij in gebruik dat sommige zaken voor verbetering vatbaar zijn. Daarnaast bereikt ons gelukkig ook regelmatig feedback van ouders over welke zaken zij anders willen zien.

Kort geleden zijn de digitale communicatieplatforms Digiduif en Social Schools samen verder gegaan als één organisatie. Hiermee worden zij het grootste digiplatform in haar gebied. Met deze samenwerking zullen een aantal verbeteringen worden doorgevoerd die wij als school of u als ouder graag zouden zien.  Hieronder de belangrijkste wijzigingen die in januari worden toegevoegd:

BERICHTEN SCHRIJVEN VANUIT DE APP

Voortaan kun je ook direct vanuit de app berichten opstellen en versturen. Voeg daaraan meteen foto’s, video’s of bestanden toe. Volledig en eenvoudig in gebruik. Een functie die wel in het Ouderportaal zat, maar nog niet in Digiduif en nu toegankelijk gaat worden.

APP IN DE STIJL VAN DE SCHOOL

De nieuwe mobiele app zal worden aangepast aan de stijl van de school. Hierdoor ontstaat meer eenheid en gebruikersgemak.

GROEPSPAGINA’S IN DE APP

Alle info van je groepen handig bij elkaar verzameld in de groepspagina. Dit betekent dat ook de foto’s zichtbaar zullen worden in de app. Op dit moment zijn foto’s alleen via een tablet of pc te zien op de groepspagina van de groep van uw kind. Straks dus ook weer via de mobiele telefoon.

Bedankt!

Het Sinterklaas feest zit erop! Ruim 3 weken lang was het feest op school. De rommelpiet is geweest, de lieve pietjes in de jongste groepen, knutselmiddag en niet de vergeten de leuke uitstapjes naar de Polderij en het Bakkerij museum. We kunnen terugkijken op fantastische weken en willen daarom iedereen die hieraan mee gewerkt heeft heel erg bedanken!

Namens de Sint commissie

Dag Sinterklaas, welkom kerst!

Afgelopen dinsdag hebben we met elkaar weer een mooie en fijne Sinterklaasviering mogen hebben. De traditie van de aankomst met de trein is al tientallen jaren, maar de sfeer om de intocht, de optocht naar school en het feest op school heeft ook dit jaar weer voor veel positieve reacties gezorgd. Wij kijken ook met een goed gevoel terug op deze dag. We willen als school de oudervereniging bedanken voor hun inzet om deze dag succesvol te maken. Een fotoalbum van de Sintviering vindt u hier http://www.spoorbuurtschool.nl/ph-31424-3-34749/foto/sinterklaasviering_2017.html?

Nu Sinterklaas is vertrokken staan we aan de vooravond van kerst. Vanavond zal de oudervereniging de school weer in kerstsfeer gaan brengen en ook in de groepen zal de kerstsfeer zijn intrede doen. In de methode Trefwoord (levenbeschouwelijk onderwijs) wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan het kerstverhaal. Het thema is dit jaar:  Kerst, feest van geven; het belang van delen en geven. Hierom heen zal ook de kerstviering worden gebouwd.

Kerstviering

Achter de schermen wordt er door de werkgroep kerst hard gewerkt aan de viering. Ook dit jaar zullen we een viering in de kerk houden in combinatie met een viering/maaltijd in de groep. We willen de viering graag als school samen vieren met alle kinderen tegelijk. Dit hebben we ook besproken met de organisatie en de mensen van de kerk. Totaal mogen er 400 mensen in de kerk i.v.m. veiligheidsvoorschriften.  Dit aantal wordt bereikt met alle kinderen, team en overige aanwezigen. Hoezeer wij dit spijtig vinden hebben we voor dit jaar helaas moeten besluiten om de viering zonder ouders te gaan doen. We vinden dat de gezamenlijke viering met de kinderen voorop.

De precieze vorm van de viering van donderdag 21 december zult u in een latere weekbrief kunnen lezen.

Staking

Eerder deze week heeft u kunnen lezen dat er aanstaande dinsdag wordt gestaakt in het primair onderwijs. Binnen onze overkoepelende organisatie Stichting Sarkon zullen alle scholen deze dag gesloten zijn. Voor meer informatie over de staking verwijs ik u naar het bericht eerder deze week.

 Kanjerdag

Aanstaande maandag zullen in de groepen 7, 6/7 en 1-2b praktijklessen plaats gaan vinden in het kader van de Kanjertraining. Ouders uit deze groepen mogen hierbij aanwezig zijn. Deze zijn geïnformeerd door de groepsleerkracht. We willen dit schooljaar nog een moment gaan prikken om ouders uit te nodigen om in groepen een kanjerles bij te wonen. Tijdens de praktijklessen zullen de kinderen samen met de leerkracht en de trainer aan de slag gaan met de oefeningen van de Kanjertraining.

Voortgang renovatie

De afgelopen twee weken is er metselwerk verricht aan het nieuwe gedeelte. Op dit moment wordt er gewerkt aan de muur bij de ingang van groep 1 t/m 4. Hierdoor is tijdelijk de ruimte beperkt, maar zodra deze muur klaar is wordt de ruimte weer vrijgegeven. De bedoeling is dat er komende week wordt begonnen met de staalconstructie, waarna er kan worden verder gebouwd aan het gebouw. Naar verwachting moet het gebouw half januari dicht zijn. We houden u op de hoogte.

Sportservice

Team Sportservice Schagen verzorgd op maandag, woensdag en vrijdag pauzesport, bij vele is dit al bekend. Vanaf maandag 4 december zullen wij ook starten met extra schoolpleinspelen na school. Kinderen die op maandag en vrijdag extra willen bewegen kunnen gratis deelnemen. Elke maandag en vrijdag van 14:00 uur tot ongeveer 15:00 uur zullen er sport en spelactiviteiten georganiseerd worden. De activiteiten vinden plaats op het schoolplein. Het uur is vrij toegankelijk dus de kinderen kunnen zelf kiezen of ze mee willen doen! Bij slecht weer is het mogelijk dat wij de activiteit niet door laten gaan of uitwijken naar de gymzaal.

Wij hopen dat veel kinderen mee zullen doen!

Met vriendelijke groet,

Team Sportservice Schagen.

 

‘HAK’ potten gevraagd (herhaling)

Voor de kerstviering op school zijn we op zoek naar grote glazen ‘HAK’ potten. Zouden jullie ons willen helpen verzamelen? De potten graag schoongemaakt, zonder label inleveren in het lokaal van  juf Marianne en juf Silvia groep 6/7 (hoofdingang 3e lokaal rechts).

Namens de Kerst werkgroep en de Ouder Vereniging

Bijlage buitenschoolse activiteiten

In de bijlage met buitenschoolse activiteiten vindt u deze week informatie over:

Opbrengst kledinginzameling

Nieuws van Caritas

Nieuws van het Wijkteam

Namens het team,

Dennis Burger,

 

Directeur Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk