Weekbrief 9 november

ingevoerd op 09-11-2017

Belangrijke data

10 nov Nationaal Schoolontbijt

             Kledinginzameling All 4 Africa

11 nov Sint Maarten

12 nov Familieviering van de kerk

13 – 17 nov  3e les Nationaal Mediapaspoort

17 nov Start Mediamasters groep 7 en 8

23 nov Studiedag Kanjertraining (kinderen zijn vrij)

24 nov Creamiddag, media groep 1 t/m 6

5 dec  Sinterklaasviering

 

 

Weekbrief, 8 november 2017

Sint maarten

In twee creamiddagen is er door de kinderen groepsdoorbrekend gewerkt aan de lampionnen voor Sint Maarten. Dit schooljaar worden er diverse creamiddagen georganiseerd met bepaalde thema’s en dit waren de eerste twee van dit schooljaar. Deze week krijgen de kinderen de lampion mee naar huis om zaterdag Sint Maarten te vieren.

geschiedenis van de Sint maartenviering

Het Sint-Maarten feest staat in het teken van de heilige Martinus. Sint-Maarten heette toen hij jong was Martinus. Zijn vader was soldaat in het leger van de Romeinse keizer. Toen Martinus groot was, ging hij ook in het Romeinse leger. Op een avond ontmoette hij aan de poort van de stad Amiens een bedelaar, bibberend in de winterkou. Martinus had geen geld bij zich om aan de bedelaar te geven. Maar omdat de man het zo koud had, sneed Martinus de helft van zijn mantel af en gaf het aan de arme man. ’s Nachts droomde Martinus dat Jezus Christus de bedelaar was die hij een stuk van zijn mantel had gegeven. Martinus was al een tijd geïnteresseerd in het christendom. Door deze droom verliet hij het leger en werd christen. Hij ging als kluizenaar wonen om zich helemaal aan het christelijk geloof te wijden. Uiteindelijk is Martinus ingewijd als bisschop van Tours.

Hoe wordt het feest gevierd?

11 november, de dag van Sint-Maarten, is niet de verjaardag van Martinus, maar de dag dat hij in Tours begraven is. Het was in die tijd niet belangrijk om de geboortedag van iemand te vieren. Mensen herdachten (vierden) liever de sterf- of begraafdag.

Het feest van Sint-Maarten wordt op 11 november gevierd. Dat is nu een ‘gewone’ dag in november, maar vroeger was het een van de Winterfeesten. Een dag waarop de mensen nog een keer goed konden eten en drinken. Daarna moest men erg zuinig zijn en was het teren op het voedsel en brandstof dat men verzameld had om de winterperiode door te komen. Vaak leden (de arme mensen) honger in deze koude periode van het jaar. Om het voor deze mensen wat gemakkelijker te maken, mochten arme mensen met Sint Maarten, Sinterklaas,   Kerstmis, Nieuwjaar  en Driekoningen (de Winterfeesten) langs de deur gaan om een liedje te zingen en daarvoor geld, voedsel of brandstof te krijgen. Zo zorgden de mensen voor elkaar. Deze feesten werden ‘bedelfeesten’ genoemd.

Sint-Maarten was een populaire heilige, omdat hij het opnam voor arme mensen en bedelaars. In de middeleeuwen was het feest een echt volksfeest. Maar nu is het alleen nog maar een feest voor kinderen. En dan niet eens in heel Nederland. Alleen nog maar in delen van Nederland, bijvoorbeeld Noord-Holland. Bij Sint-Maarten zijn de kinderen niet verkleed, maar gaan ze met lampionnen langs de deur, zingen de kinderen liedjes en zeggen versjes op. Op zondag 12 november is er een speciale Sint Maartenviering in de Spoorbuurtkerk (zie bijlage).

 

voortgang kanjertraining

Het werken met de Kanjertraining wordt steeds meer merkbaar binnen de school. Op dit moment wordt er achter de schermen verder gewerkt aan het beleid rondom de aanpak van de Kanjertraining zoals we deze schoolbreed willen inzetten. Op 23 november heeft het team een studiedag rondom de Kanjertraining en gaat zij samen met de trainers verder aan de slag. Regelmatig krijg ik het verzoek van ouders waar ze meer informatie kunnen vinden over de aanpak van de Kanjertraining. Buiten de informatie die op de website staat kunt u als ouder ook meer achtergrondinformatie lezen over de aanpak van de Kanjertraining in het boek voor ouders en leerkrachten. Het Kanjerboek voor ouders en docenten is geschreven vanuit het perspectief van de Kanjertraining. Dit boek geeft achtergrondinformatie voor ouders en leerkrachten over de aanpak en de zienswijze van de Kanjertraining. Het bevat concrete informatie. U kunt dit boek bestellen via www.kanjertraining.nl

Sintuitje

Sinterklaas komt bijna in het land…. De Ouder Vereniging en het team zijn druk bezig met de voorbereidingen voor dit mooie feest. Op 28 en 30 november staat er een uitje gepland voor alle groepen. Waar we naar toe gaan, is nog een verrassing, maar wilt u graag mee als begeleider/chauffeur dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

 

Dinsdag 28 november:
Groep 5a, 5b, 6.

 

Donderdag 30 november:
Groep 6/7, 7, 7/8, 8.

Vertrek beide dagen 8.30u, terug ca 11.45u. Rijden en begeleiden.

Groep 1 t/m 4:

Donderdag 30 november groep 1 t/m 4.

Waarschijnlijk alleen brengen en later ophalen. Locatie in de polder.

 

Bericht van de verkeersouders

Ik val op!  

Petra Winter en Margriet van Esch zijn de verkeersouders van de Spoorbuurtschool. Samen met de directie en het schoolteam denken zij mee over de verkeersveiligheid rondom de school en het organiseren van verkeersprojecten voor de school. In deze weekbrief aandacht voor de verlichting. De fietser is een kwetsbare deelnemer aan het verkeer. Zien en gezien worden is voor fietsers van groot belang. Je merkt het al, het wordt ’s avonds weer vroeger donker. Het is belangrijk dat kinderen zich laten zien in het verkeer! Als ze ‘s ochtends naar school gaan, maar ook wanneer ze aan het eind van de middag terug komen van een vriendje of het sportveld. Vaak zijn fietsers slecht zichtbaar door ontbrekende of slecht werkende verlichting en reflectie. Soms hebben ze prima verlichting maar wordt deze niet aangezet!

 

Wanneer licht aan?

Zeker overdag doen kinderen nooit uit zichzelf het fietslicht aan. Ze zien toch nog genoeg? Ze beseffen niet dat door anderen gezien worden veel belangrijker is. Maak met je kind daarom de afspraak dat hij/zij het fietslicht in ieder geval aandoet als:

de straatverlichting aangaat;

andere fietsers het licht aanhebben;

de etalageverlichting gaat branden.

Als kinderen meerijden in de auto, kun je hen er op wijzen hoe slecht een fietser zonder licht te zien is. Doe dat regelmatig en het liefst in het donker ’s avonds en bij slecht zicht overdag. 

Nóg beter opvallen!

Help jij jouw kinderen om Zichtbaar in het verkeer te zijn?

Je kunt vooraf de fiets van je kind controleren op de volgende punten:

De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht

Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht

Er is een losse rode reflector aanwezig aan de achterkant of reflecterend achterlicht

Witte of gele reflectoren in de spaken of reflectie op de band of velg

Twee gele/oranje reflectoren op beide trappers.

Opvallen kan ook met kleding:

Bij regen, schemering en in het donker valt felle? of lichtgekleurde kleding het beste op.

Bij mist overdag zie je donkergekleurde kleding? het beste.

Reflecterende strips helpen ook om beter op te vallen.

Namens het team, Dennis Burger, Directeur Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk