Weekbrief 2 november

ingevoerd op 02-11-2017

Belangrijke data

3 nov  Voorleeswedstrijd

            Creamiddag beeldende vorming

6 nov  Creamiddag beeldende vorming

10 nov Nationaal Schoolontbijt

             Kledinginzameling All 4 Africa

11 nov Sint Maarten

12 nov Familieviering van de kerk

13 – 17 nov  3e les Nationaal Mediapaspoort

17 nov Start Mediamasters groep 7 en 8

 

Weekbrief, 1 november 2017

voortgang renovatie

Dagelijks wordt er hard gewerkt aan het nieuwe gedeelte van de school. Tot nu toe liep het gehele proces op schema. Echter in verband met vertraging in de productie van de staalconstructie voor de centrale hal hebben we deze week met elkaar vastgesteld dat de oplevering van het nieuwe gedeelte helaas moet worden uitgesteld. De geplande datum was 24 december. In overleg met het bouwteam zal de oplevering van het gedeelte en dus ook de inrichting van dit gedeelte van het gebouw nu plaats vinden in de voorjaarsvakantie van 24 februari 2018.

 

Word lid van de Medezeggenschapsraad!

 

Wilt u graag meer weten over de achtergronden van het beleid

van onze school en daarin meedenken? Word dan lid van de Medezeggenschapsraad!

 

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee, beslist mee en geeft waar nodig, advies over zaken die met het onderwijs van uw kind(eren) te maken hebben. De MR heeft in sommige zaken instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

 

De medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers die door ouders zijn gekozen en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van het personeel, dus leerkrachten. Omdat het einde van dit kalender jaar een ouder gaat stoppen, zijn wij op zoek naar een enthousiaste plaatsvervanger om de oudergeleding te versterken.

 

Als u interesse heeft, kunt u dit met een mail, met daarop uw naam, adres en telefoonnummer, kenbaar maken bij de medezeggenschapsraad. De mail kunt u sturen naar Johan@inwerking.com. Graag vóór 15 november a.s.! Als meerdere kandidaten zich aanmelden, houden we verkiezingen.

 

Wilt u vooraf informatie, schroom niet en neem contact op met één van de leden van de medezeggenschapsraad. U kunt ook op de volgende website kijken voor meer achtergrond informatie: http://www.infowms.nl/medezeggenschap

 

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter (ouder)                          Johan van ‘t Zand                                          

Lid (ouder)                                        Robert Bloemraad                                         

Lid (ouder)                                        Mara van Breda

Lid (ouder)                                        Menno Huisman (gaat de MR verlaten)

Lid (team)                                          Marianne Wolfgang

Lid (team)                                          Romy Wasch

Lid (team)                                          Marijke Schoen

 

De bibliotheek op school (bericht van de bibliotheek)

Na de kerstvakantie rijdt KopGroep Bibliotheken nog met één jeugdbus.

Dit betekent een nieuw rooster voor de scholen waar de bus nog komt.

In Petten (de Springschans), ’t Veld (de Marinx) en Anna Paulowna (Spoorbuurtschool) komt begin 2018 een ‘Bibliotheek op School’ in plaats van de jeugdbus. Waarland (St. Janschool) volgt  in het voorjaar van 2018.
In de scholen wordt ruimte vrij gemaakt voor de bibliotheek, in een bestaand lokaal of in een andere goed toegankelijke ruimte. De bibliotheken op school worden kleine vestigingen van de KopGroep Bibliotheken. De collectie bestaat uit jeugdboeken.

De scholen kiezen voor deze dienstverlening omdat zij waarde hechten aan de beschikbaarheid van boeken in het kader van taal en lezen. Bibliotheekconsulenten verzorgen leesbevorderende programma’s voor alle leerlingen. Leerlingen uit groep 7 worden opgeleid tot ‘bibliotheekmedewerker’ en er wordt inzet gevraagd van ouders en vrijwilligers. Daarnaast is er professionele begeleiding vanuit de bibliotheek.

Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom. Uitlenen, innemen en reserveren is allemaal mogelijk.

Iedere school hanteert zijn eigen ‘huisregels’ wat betreft het gebruik van de bibliotheek. Dit wordt bij het in gebruik nemen van de bibliotheek met de leerlingen, ouders en andere gebruikers gecommuniceerd. Zolang de bibliotheken op school nog niet klaar zijn zorgt KopGroep Bibliotheken voor een tijdelijke oplossing.

 

kanvas

Bij onze aanpak met de Kanjertraining maken wij gebruik van het digitale Kanjer

Volg- en Adviessysteem (KanVAS). Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen. De leerlingvragenlijst is goedgekeurd door de COTAN en kan door scholen eveneens gebruikt worden om de sociale opbrengsten aan de onderwijsinspectie te verantwoorden. In de groepen 6 t/m 8 zullen de leerlingen de leerlingvragenlijst invullen. De resultaten van alle gegevens van zowel leerkracht als leerlingen (groep 6 t/m 8) worden door de leerkracht geanalyseerd en in een overleg met de interne begeleiders besproken. In dit overleg wordt er ook gekeken welke acties de leerkrachten kunnen zetten in het kader van de sociaal emotionele ontwikkeling.  

 

 

GGD

De Jeugdverpleegkundige en doktersassistente van de GGD komen

binnenkort op school voor de leerlingen geboren in 2007

 

Alle kinderen geboren in 2007 worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bij de doktersassistente en een gesprek  bij de jeugdverpleegkundige.

U ontvangt van de GGD een uitnodiging met vragenlijsten. In deze lijsten worden vragen gesteld over  de lichamelijke groei en ontwikkeling, gezondheid, opvoeding, gedrag en sociale contacten van uw kind. U wordt verzocht deze lijsten ingevuld in een afgesloten envelop af te geven aan de doktersassistente op dinsdag 14 november 2017. De gegevens worden ingevoerd in het elektronisch dossier zodat de verpleegkundig een recent overzicht heeft .

 

Uw kind wordt gemeten en gewogen, zonder schoenen, door de doktersassistente  en er wordt gekeken of hij/zij goed ziet.

In het gesprek met de jeugdverpleegkundige dat op ondergenoemde datum plaatsvindt, komen al deze aspecten terug. Het gesprek vindt plaats op in het gebouw van Kappio op de eerste verdieping. In de uitnodiging vindt u de precieze tijd en locatie voor het gesprek. We verzoeken u op tijd te komen voor het gesprek. Dan is er voldoende tijd om met u en uw kind te praten en kunt u vragen stellen.

Tijdens het gesprek vraagt de verpleegkundige  u toestemming om gezondheidsgegevens, die van belang zijn voor school, met de school te mogen delen.

 

De doktersassistente is op school: dinsdag 14 en woensdag 15 november 2017, de ochtenden

De Jeugdverpleegkundige is op school:  vrijdag 24, donderdag 30 november, vrijdag 1, donderdag 7, vrijdag 8 december en vrijdag 15 december, de ochtenden.

Bij vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie JGZ 088-0100555 of via de website www.ggdhollandsnoorden.nl,

 

Carla Prijs, doktersassistente

Christel Spierings, verpleegkundige

 

Sluiting aanmelding Eerste Heilige Communie 2018

Als uw kind dit schooljaar zijn/haar Eerste Heilige Communie gaat doen, wilt u hem/haar dan uiterlijk maandag 6 november as. opgeven? Dit kan door (het inschrijfformulier) te mailen naar een van de werkgroep leden. Hartelijk dank!

 

Edith Tiel (fam.tiel@kpnplanet.nl)

Jennifer van Haaster (jennifervanhaaster@live.nl)

Lilian Pennings (penningslilian@gmail.com)

 

nationaal schoolontbijt vrijdag 10 november

Deze dag doet de Spoorbuurtschool mee met het Nationaal schoolontbijt. De kinderen gaan deze ochtend heerlijk samen ontbijten in de klas. De producten zijn aangeboden door Bakkerij Alkemade en JUMBO Supermarkten.

In de bijlage vindt u een nieuwsbrief van het Nationaal schoolontbijt.

 

Namens het team,

Dennis Burger, Directeur Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk