Weekbrief 12 oktober

ingevoerd op 12-10-2017

 

Weekbrief, 12 oktober 2017

wat als de leerkracht ziek is?

Regelmatig krijg ik de vraag hoe de school omgaat met een leerkracht die ziek is of verlof heeft? Bij een verlof van een leerkracht wordt geprobeerd om tijdig een geschikte vervanger te vinden die de groep kan overnemen. Hierbij wordt eerst gekeken naar een duo-leerkracht, of een parttime collega die voor de desbetreffende leerkracht wil invallen. Ook kan het zijn dat er een invaller wordt ingezet uit de invalpoule of van een collega-school.

Op het moment dat een leerkracht zich ziek meldt bij de directie wordt er contact opgenomen met een medewerker van Stichting Sarkon (de overkoepelende organisatie waar de Spoorbuurtschool onder valt). Deze medewerker verzorgt voor Stichting Sarkon de organisatie rondom de inzet van invalleerkrachten in samenwerking met de directie van de school. De invalleerkrachten van Sarkon zijn allen gediplomeerd en kunnen ook duo-leerkrachten zijn van de eigen school.  Na de ziekmelding gaat de medewerker van de vervangerspoule voor ons op zoek naar een passende oplossing. Helaas is er op dit moment een chronisch tekort aan invalleerkrachten. Dit is heel vervelend. Wij proberen in deze situatie waar mogelijk intern te schuiven. Als dit niet lukt overwegen we om de groep te splitsen over de andere groepen.  Dit is echter geen goede oplossing. Meerdere groepen hebben dan ‘overlast’ van het feit dat er een groep zonder leerkracht zit. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. U moet zich voorstellen dat in een groep van gemiddeld 26 leerlingen niet zoveel kinderen meer bij kunnen. Wij zullen dit dan ook proberen te vermijden. De directie en intern begeleiders zijn niet inzetbaar voor invalwerkzaamheden (op dit moment gebeurt dit in groep 5b door omstandigheden) . Mocht er echt geen mogelijkheid zijn om te spreiden en zijn er geen passende oplossingen beschikbaar zullen wij een groep naar huis sturen. Dit proberen wij echter te voorkomen. Helaas heb ik voor groep 4 vandaag moeten besluiten om ze morgen naar huis te sturen. De ouders van deze groep zijn hierover vanmiddag geïnformeerd.

In geval van afwezigheid van de leerkracht proberen wij ’s morgens voor aanvang van de les de ouders van de desbetreffende groep te informeren over de groepsbezetting via een bericht via Digiduif. We moeten echter steeds vaker een groep naar huis sturen, omdat er helaas geen leerkrachten beschikbaar zijn. Dit probleem staat hoog op de agenda van de overkoepelende organisatie, maar is niet gemakkelijk op te lossen.  

 

nationaal mediapaspoort

Dit schooljaar zijn wij begonnen te werken met de aanpak van het Nationaal Mediapaspoort. De lesmethode is een doorlopende leerlijn: we beginnen in groep 1 en zullen eindigen in groep 8 zodat alle kinderen in al hun verschillende levensfasen met media leren omgaan. Uniek is dat deze lesmethode niet alleen kennis overdraagt, maar tevens ingaat op het gevoel dat media bij mensen opwekken. U zult merken hoe uw kind vertelt over hoe hij of zij in de klas heeft geleerd eventjes rustig te worden en tot zichzelf te komen voordat de oefeningen van start gaan. Dit noemen we: de Denk-pauze. Uw kind leert via zijn of haar gevoel zich bewuster te worden van media en vervolgens afgewogen keuzen te maken. Extra aandacht voor dit onderwerp zal er zijn in de week van de Mediawijsheid (17 t/m 24 november). Tijdens deze week zal er in de bovenbouw ook worden deelgenomen aan Mediamasters. Hoe mediawijs is de klas? In deze mediagame leren leerlingen spelenderwijs kennis met de kansen en de gevaren van media.Voor de trailer zie deze link: https://www.mediawijsheid.nl/video/mediamasters-game-trailer-2017/

Broertje of zusje bijna 4? Vul dan het inschrijfformulier in!

Als een nieuw gezin met een toekomstige kleuter een rondleiding krijgt ontvangt dat gezin na afloop een informatiepakket met daarin ook een inschrijfformulier. Heeft u echter al een kind op school kiezen vrijwel alle ouders er voor om dan hun volgende kind ook aan te melden. Hiervoor moet echter ook weer een nieuw inschrijfformulier voor dat kind worden ingevuld. U kunt deze vinden op onze website of opvragen bij de directie. Heeft u dit nog niet gedaan en wordt uw kind dit schooljaar of volgend schooljaar vier jaar, dan kunt u dit nu al regelen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Even voorstellen

Vorige week heeft u in de weekbrief kennis kunnen maken met enkele stagiaires. Deze week maakt u weer kennis met twee stagiaires van onze school.

 

Even voorstellen (1)

Hoi allemaal ik zal mij even voorstellen. Ik ben Tessa Woord en ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Breezand. Momenteel zit ik in het tweede jaar van de iPabo in Alkmaar. Ik loop dit komende half jaar stage op deze school in groep 4 bij juf Eva. Dit half jaar ben ik daar te vinden op de dinsdag en soms gezellig een hele week. Ik heb er zin in!

 

Even voorstellen (2)

Hallo, mijn naam is Yaeline Klaver. Vanaf 25 september loop ik elke maandag (m.u.v. enkele stageweken) bij meester Joost in groep 6 stage. Ik ben nu eerstejaars pabo student maar hiervoor heb ik de opleiding onderwijsassistent al afgerond. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik al wat ervaring heb in het onderwijs. Zelf ben ik geboren en getogen in Anna Paulowna en heb zelf ook op de Spoorbuurtschool gezeten. In mijn vrije tijd werk ik bij Apple Mix in het winkelcentrum van Anna Paulowna, hier kunt u mij dus ook tegenkomen. Mocht u nog vragen hebben stel ze dan gerust. Ik heb in ieder geval erg veel zin in de stage!

 

 “When one teaches, two learn” - Robert HeinLein.

Wanneer één lesgeeft, leren er twee: het onderwijzen en helpen van kinderen

brengt mij iedere dag mooie leermomenten en inzichten. Mijn naam is Fleur

Dekker, en dit schooljaar kunt u mij op de vrijdag tegenkomen op de

Spoorbuurtschool. Hier ben ik vanuit OBD Noordwest aanwezig in de functie

van orthopedagoge/dyslexiebehandelaar. Verschillende kinderen van de Spoorbuurtschool (en omliggende scholen) komen een uurtje bij mij om extra te werken aan lezen en spellen.
Naast mijn werk voor de OBD, ben ik leerkracht van een Nieuwkomersklas in Medemblik. Het onderwijs, en onderwijsleerproblemen zoals dyslexie en taalachterstanden, zijn dus écht mijn ding.
Ik probeer de behandelingen zo optimaal mogelijk te laten zijn voor het kind, door nauw contact met ouders en school te behouden en af te stemmen op de individuele leerling.

We zullen elkaar vast eens tegenkomen,

Fleur Dekker

E: fdekker@obdnoordwest.nl

M: 06-46197279

Kanjertraining

De vorige keer heeft u kunnen lezen over de inhoud van de training, het aanbod in de diverse groepen en de inhoud van het boek van groep 1 en 2 met betrekking tot de aanpak van de Kanjertraining. Deze week leest u meer informatie over de inhoud van de boeken van groep 3 en 4.

Groep 3

Max en de vogel: In dit knieboek worden de avonturen besproken van een grote, mooie, maar eenzame vogel. Het blijkt een zeearend te zijn. Het tweede deel bespreekt de opvoeding van een jong zeearendje. Ze heet Tirza. Daarna volgen de ervaringen van Tirza op de Vogelschool. Het gaat daar helemaal mis met haar. Dan vindt er een ontmoeting plaats tussen Max, Tirza en Mika. Mika is het broertje van Tirza. De juf van Max heeft op school over de zeearenden verteld. En juf Piaf heeft op de vogelschool verteld over Max en het dorpje. Max en Tirza blijken elkaar op die manier, via het onderwijs te kennen. Op het eind denken Max en zijn vriend Frits na over een oplossing voor de problemen van Tirza op de vogelschool. Het komt uiteindelijk weer allemaal goed.

 

Groep 4

Max en de klas: In “Max en het dorpje” wordt een viertal gedragstypen geïntroduceerd te weten: de tijger, de aap, de pestvogel en het konijntje. Deze gedragstypen worden in “Max en de Klas” aan persoonlijkheden gekoppeld: aan Max, Joost, Mitchell en Eefje. Max komt overigens niet in alle gevallen als een tijger uit de hoek. Klasgenote Iris vertoont meer kanjergedrag. Joost doet vervelend grappig en is niet te vertrouwen. Mitchell wordt gezien als pestkop, maar blijkt dat lang niet altijd te zijn. En Eefje durft niet veel. Deze karakters worden respectievelijk getypeerd met een tijgerkop, een aap, een pestvogel, en een konijntje.

 

 

Namens het team,

 

Dennis Burger

Directeur Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk