Weekbrief 4 oktober 2017

ingevoerd op 04-10-2017

Belangrijke data

 

Do  5 oktober Staking, kinderen vrijdag

Vr   6 oktober Groepen 1t/m 4 Voorstelling in de Kampanje

Do 12 oktober Informatieavond (VERVALLEN!)

23 t/m 27 oktober Herfstvakantie

 

 

 

Weekbrief, 3 oktober 2017

Kinderboekenweek

Woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek met het thema “Gruwelijk eng!” Iedere groep werkt een spannend themaboek uit met behulp van verschillende werkvormen, gericht op leesbeleving. Lezen wordt hierdoor nog leuker en spannender! De Kinderboekenweek eindigt op vrijdag de 13de.

De leerlingen zullen dit in de eigen groep of bouw afronden. 

Voor meer informatie kijk op: www.kinderboekenweek.nl

 

Sparen voor je schoolbieb

De Bruna heeft tijdens de Kinderboekenweek de actie “Sparen voor je schoolbieb”. Wanneer je een kinderboek koopt van 4 t/m 15 oktober, lever dan het bonnetje in bij school. De school mag voor 20% van het aankoopbedrag boeken uitzoeken. De bonnetjes mogen bij de leerkracht ingeleverd worden.

 

Ouderavond 12 oktober vervalt

Op de jaarplanning die u enkele weken via Digiduif heeft ontvangen staat voor 12 oktober onder voorbehoud een informatieavond gepland. In het team hebben we hier uitgebreid over gesproken. We hebben er voor gekozen om deze avond te laten vervallen. Mede op basis van de input die wij hebben ontvangen uit de startgesprekken. In de toekomst willen we dit op een andere wijze vorm gaan geven. U kunt dus bovengenoemde datum uit uw agenda verwijderen.

 

Excursies

Regelmatig zijn er groepen die op excursie gaan naar een voorstelling,

museumbezoek of  activiteit. Ik krijg soms de vraag aan welke regels

het vervoer van kinderen in die gevallen moet gebeuren. Wij houden

als school hierbij de richtlijnen van Veilig Verkeer Nederland aan. Deze zijn als volgt omschreven:

Van ouders en pleegouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een kinderzitje in de auto hebben. Maar er rijden misschien ook wel eens andere kinderen mee, bijvoorbeeld spelertjes van een jeugdteam naar een uitwedstrijd. Voor deze kinderen kan niet altijd een kinderzitje aanwezig zijn. Bij dit soort incidenteel vervoer over beperkte afstand (dus niet op een vakantiereis) mogen op de

 

achterzitplaatsen kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen) volstaan met gebruik van de gordel. Zorg, als dit vervoer regelmatig voorkomt, toch voor een of meer extra kinderzitjes, want dat is veel veiliger.

 

leerlingenraad

Vandaag heeft de eerste vergadering van de Leerlingenraad van de school

plaatsgevonden. Met een enthousiaste groep leerlingen van de groepen 6 t/m 8 zal er dit schooljaar elke 6 weken bij elkaar worden gekomen om (beleids)zaken die in de school spelen samen met de leerlingen te bespreken en daarnaast vanuit hun ideeën verder te werken aan een nog leukere school. In een volgende weekbrief zal de leerlingenraad zich aan u voorstellen.

 

Wat is een leerlingenraad ?

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. 

 

Wat doet de leerlingenraad ?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz.

 

Wie zitten in de leerlingenraad ?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw. Uit elke klas worden een of meer leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.

 

Hoe werkt de leerlingenraad ?

Deze groep komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg.

Belangrijke uitgangspunten zijn :

de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren

de leerlingen inspraak geven

de leerlingen democratie laten ervaren

de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is

de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school 

Zaken waarover de leerlingen kunnen meedenken :

het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein

verantwoording voor een deel van de website

bevindingen bij het gebruik van lesmethoden

allerhande activiteiten die in of buiten de les passen

regels op school 

                                              

bouwplaats

Regelmatig moeten we constateren dat er toch ouders, opa’s of oma’s en dergelijke zich op de bouwplaats bevinden, omdat er wordt gedacht denkt je via de Nieuweweg de school kunt benaderen. In overleg met de aannemer hebben hierdoor het hek verplaatst en zal het hek aan de Nieuweweg gesloten worden onder schooltijd. Ik wil u vragen om rekening te houden met het feit dat de enige toegangen die gebruikt mogen worden die via de kerk en de steeg aan de Philiponastraat zijn. Alvast dank voor uw medewerking. Het is voor uw eigen veiligheid.

 

Namens het team,

 

Dennis Burger, Directeur Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk