Weekbrief 27 september

ingevoerd op 27-09-2017

Weekbrief, 27 september 2017

 

Bibliotheek op school

Zodra de renovatie van de school is afgerond zal in het nieuwe gedeelte een servicepunt van Kopgroep Bibliotheken zijn intrek nemen.

Dit betekent dat wij straks op school een jeugdcollectie van 0 t/m 13 jaar krijgen. De groepen kunnen straks binnen de school boeken lenen en reserveren bij andere vestigingen. Daarnaast kunnen kinderen voor voor thuis de boeken op school lenen en terugbrengen. De komende weken zult u in de weekbrieven regelmatig meer informatie vinden over hoe wij dit gaan organiseren. Door de komst van de bibliotheek in school zal de jeugdbus gaan verdwijnen op een nader te bepalen tijdstip. Buiten het lenen van materialen hebben school en bibliotheek ook nog een ander doel: Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.  We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. Op dit moment wordt er achter de schermen samen met Kopgroep bibliotheken hard gewerkt om onze “vestiging” start klaar te krijgen. De bedoeling is om na de kerstvakantie open te gaan.

 

stagiaires op school

Op de Spoorbuurtschool zijn regelmatig stagiaires te vinden. We vinden het belangrijk om er mede voor te zorgen dat jonge mensen goed opgeleid kunnen worden en stellen daar graag onze school voor open. De meeste stagiaires zijn afkomstig van de PABO en volgen de opleiding tot leraar basisonderwijs. We werken met studenten op HBO en academisch niveau.

Als er een stagiaire in de klas les geeft, gebeurt dat altijd onder

verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht. Deze begeleidt en coacht de student. De studenten in het laatste jaar van de opleiding, volgen een LIO stage, Leraar in Opleiding. Zij werken in de laatste periode zelfstandig, dus dat betekent dat de groepsleerkracht niet altijd aanwezig is in het lokaal, maar ingeroosterd wordt voor andere taken in de school. Buiten stagiaires an de Pabo hebben we ook regelmatig stagiaires van ROC (onderwijsassistent) en van het middelbaar onderwijs (maatschappelijke stages). In deze weekbrief stellen enkele stagiaires zich voor.

 

Even voorstellen 1

Ik ben Hilde Kuut, ben 23 jaar en kom uit Hippolytushoef. Ik volg de opleiding ’leerkracht basisonderwijs’ op de Ipabo te Alkmaar. Dit schooljaar zit ik in het 4e en tevens laatste jaar. 

Voor het uitstroomprofiel ’het jonge kind’ zal ik onderzoek gaan doen naar het spelend leren in groep 1/2B van Toby en Suzanne.

Ik zal in het begin van het schooljaar vooral aanwezig zijn op de donderdag en de vrijdag. Dit wordt langzaam uitgebreid naar meerdere dagen in de week.  Als er nog vragen zijn kunt u altijd even naar me toekomen in de klas.

 

Even voorstellen 2

Hoi, mijn naam is Iris Beeftink en ik ben 17 jaar oud. Ik doe de opleiding onderwijsassistent en ik zit nu in mijn 2e jaar. Ik kom een half jaar stage lopen op de Spoorbuurtschool in groep 1/2 C. Ik loop stage tot 9 februari, op de donderdag en vrijdag. Het lijkt mij een leuke klas en ik heb er heel veel zin in. Mochten er vragen zijn kunnen jullie naar mij toe komen. We gaan er een leuk half jaar van maken!

 

 

Even voorstellen 3

Mijn naam is Denise Mink, 22 jaar oud en kom uit Wieringerwaard. Ik

ben vierdejaars student Universitaire Pabo. Dat houdt in dat ik

gelijktijdig de opleiding Pedagogische Wetenschappen volg, als de Pabo.

Afgelopen schooljaar heb ik mijn diploma Pedagogische Wetenschappen al

bemachtigd. Aankomend halfjaar zal ik mijn Pabo opleiding afronden. 
Dit betekent dat ik aankomend half jaar (tot februari) in deze klas mijn LIO-stage zal lopen. Iedere dinsdag en woensdag ben ik aanwezig in de klas, waarbij ik steeds meer van de lesgevende taken op mij zal nemen. Ook zal hier begin november nog een derde lesdag aan toegevoegd worden. In deze periode word ik begeleid door Esther en Marijke, die steeds meer op de achtergrond aanwezig zullen blijven. Als u nog vragen heeft bent u altijd welkom om mij aan te spreken en een praatje te maken.

 

Even voorstellen 4

Ik ben Ilse van den Bergh en ik kom de komende tijd stage lopen in groep 7. Ik heb

er super veel zin in om bij jullie stage te komen lopen. Ik ben bijna 17 jaar oud en

woon in ’t Zand. Ik ben eerstejaars student op de Ipabo in Alkmaar. In het weekend

handbal ik graag bij geel-zwart.

 

Kanjertraining: de basis

In de periode tot de herfstvakantie werken wij in de groepen aan de basis van de Kanjertraining (aanpak voor sociaal emotionele ontwikkeling).

Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes.

Tijdens de kanjertraining staan vijf afspraken centraal:

- We vertrouwen elkaar.

- We helpen elkaar.

- Niemand speelt de baas.

- Niemand lacht uit.

- Niemand doet zielig.

 

In alle groepen wordt er gewerkt met materiaal dat bij de groep past. We zijn dit schooljaar in alle groepen wel begonnen met het eerste boek, omdat dat basis vormt. Na dit eerste boek (Max en het dorpje) gaat de groep verder met de materialen voor hun eigen groep.

 

Zoals gezegd start iedere groep deze periode met Max en het Dorpje.

Max staat in de verschillende boeken symbool voor het gezag dat uiteindelijk moet ingrijpen als het mis dreigt te gaan. Het type tijger staat symbool voor de betrouwbare klasgenoot. De overige karakters gedragen zich wantrouwend en gedragen zich daardoor te bang, te uitsloverig of te brutaal. Deze karakters moeten leren te leven vanuit ‘vertrouwen’. De ‘witte pet’ staat symbool voor dit vertrouwen.

 

Inhoud van Max en het Dorpje

Max en het dorpje: Op een dag vindt Max een dorpje. In dat dorpje wonen

verschillende dieren, die niet allemaal even aardig zijn. Er wonen pestvogeltjes

die een zwarte pet ophebben. Ze spelen steeds de baas, zijn brutaal en pesten en

plagen iedereen. Er wonen ook aapjes, die een rode pet ophebben. Zij lachen iedereen

uit en vinden alles wat de pestvogels doen erg leuk. In het dorpje staan ook gele huisjes

en daarin wonen konijntjes. Zij hebben een gele pet op en zijn erg bang. Ze durven hun huisje niet uit te komen. Gelukkig wonen er ook kanjertijgers. Zij hebben een witte pet op en zij spelen niet de baas. Ze zijn te vertrouwen, lachen niemand uit, zijn niet zielig en helpen iedereen.

 

Namens het team, Dennis Burger, Directeur Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk