Weekbrief 13 september 2017

ingevoerd op 13-09-2017

Weekbrief, 13 september 2017

stormachtig goed begin

Afgelopen maandag was het dan (eindelijk) zover: De start van het schooljaar 2017-2018. Goed om de enthousiaste reacties van ouders en kinderen te horen over het tot nu toe gerenoveerde schoolgebouw. Het was voor velen een bijzonder om de “ruïne” van de school in het midden terug te zien. De start is voor ons goed verlopen. Natuurlijk zijn er kinderziektes en beperkingen, maar het voorlopige resultaat zijn we erg blij mee. Gezien de weersituatie van deze week levert het buitenspelen wat beperkingen op. Dagelijks bespreken we als team met elkaar hoe de dag verlopen is en waar verbeterpunten liggen. Heeft u vragen of feedback dan weet u ons te vinden.

 

kanjertraining

Afgelopen maandag vond er een succesvolle oudervond plaats rondom de Kanjertraining. Dit schooljaar zijn wij gestart met de aanpak van deze methode op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Heeft u de avond gemist, was u verhinderd, of wilt u het gewoon nog eens nalezen? In de bijlage vindt u de informatiefolder van de Kanjertraining. Gedurende het schooljaar ontvangt u steeds informatie over de ontwikkelingen en aanpak rondom onze aanpak.

 

schooltijden

Met ingang van dit schooljaar werken we met een vijf gelijke dagenmodel. Dit betekent dat er vijf dagen in de week met hetzelfde aantal lesuren wordt gewerkt. Op de Spoorbuurtschool zijn de schooltijden nu van 8.30 uur tot 14.00 uur. Hoe ziet zo’n dag er nu ongeveer uit in de tijdsplanning? In het schema hieronder ziet u een globale weergave van hoe wij de dag globaal hebben georganiseerd:

8.20 – 8.30 uur  Inloop leerlingen

8.30 – 12.00 uur Ochtendblok Kenmerkt zich door lesaanbod op de kernvakken rekenen, taal, spelling en lezen

12.00 – 12.30 uur*** Pauze

11.45 – 12.15 onderbouw

11.45 – 12.15 middenbouw

12.15 – 12.45 bovenbouw

12.30 – 14.00 uur Middagblok ; Kenmerkt zich door lesaanbod op wereldoriëntatie, muziek, creatieve vakken en dergelijke

 

Oversteek tussen twee gebouwen

Op dit moment heeft de school “twee gebouwen”. U kunt “binnendoor” oversteken. Bij het lokaal van groep 1-2c kunt u door de deur naar buiten. U komt dan met een bocht aan de achterzijde van de school. Via het pad langs de school komt u dan op het voormalige Zonneplein. Op de plattegrond die afgelopen week bij de weekbrief zat is deze route ook getekend (ingang 4). De kinderen van de groepen 5 t/m 8 die naar de BSO moeten, worden vanaf morgen opgehaald op het Zonneplein door een leidster om vervolgens naar de BSO te gaan via de binnendoor route.

 

schoolreis

Aanstaande dinsdag gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. In de bijlagen vindt u van de diverse groepen de flyer met informatie over tijden en bestemmingen. De schoolreis wordt georganiseerd in samenwerking met de oudervereniging.

Natuurlijk wilt u uw kind uitzwaaien. We willen u echter vragen rondom de hoofdingang van het plein geen auto’s te parkeren. Dit in verband met de toegang van het plein voor het bouwverkeer. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

activiteitenschema 2017-2018

In de bijlagen vindt u het activiteitenschema voor dit jaar. Het schema is intussen in de kalender van Digiduif geplaatst. Per maand ziet u de agenda ook terug op onze website.

 

startgesprekken

Dit schooljaar gaan wij beginnen met startgesprekken. Voor deze gesprekken ontvangt u begin volgende week een uitnodiging om in te schrijven. Bij deze uitnodiging vindt u ook meer informatie. Het startgesprek is een investering in de relatie tussen ouders en school. Als u en de leerkracht elkaar hebben leren kennen bij de start, is het makkelijker om te vinden als er een situatie is die daarom vraagt. Het startgesprek is ook een geschikt moment om wederzijdse verwachtingen tussen u en ons  uit te spreken. Om afspraken te maken hoe wij in het komende jaar samen optrekken bij de ontwikkeling van uw kind. In een aantal groepen is het de bedoeling dat uw kind mee komt naar het gesprek.

 

studiedag

Aanstaande maandag is de school gesloten in verband met een studiedag van alle scholen van Stichting Sarkon.

 

staking

Op 5 oktober aanstaande vindt er een stakingsdag plaats in het primair onderwijs. Het team van de Spoorbuurtschool ondersteunt deze actie volledig. Dit betekent dat de school deze dag gesloten is. In de bijlage vindt u een informatiebrief van Stichting Sarkon in het kader van deze actie.

 

Namens het team,

Dennis Burger

Directeur Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk