Weekbrief 5 september

ingevoerd op 05-09-2017

Weekbrief, 5 september 2017

het aftellen is begonnen!

Met nog 5 dagen te gaan staat ook voor de Spoorbuurtschool de start van het schooljaar voor de deur. Namens het team hoop ik dat u een goede vakantie of vrije dagen heeft gehad en dat de kinderen weer startklaar zijn voor het nieuwe schooljaar. Op dit moment wordt er hard gewerkt om het gebouw startklaar te krijgen. Daarnaast is het team deze week al hard bezig met de voorbereiding op het nieuwe schooljaar, het inrichten van de lokalen en inlezen in de nieuwe methodes en het schrijven van de diverse plannen van aanpak.  Over de o.a. de renovatie leest u in deze eerste weekbrief van het nieuwe schooljaar meer. Het team van de Spoorbuurtschool wenst alle kinderen alvast een goede start en een heel fijn schooljaar toe. Wij hebben er zin in en gaan er een mooi jaar van maken!

 

renovatie fase 1

Op 20 juli zijn wij gestart met een ingrijpende renovatie. Met de start van het nieuwe schooljaar zal fase 1 van de renovatie afgerond gaan worden. Zeven weken lang is er intensief gewerkt om het gebouw startklaar te krijgen. De afgelopen weken kon u via de website de vorderingen volgen. Het gebouw bestaat nu uit twee delen. Het gedeelte midden-bovenbouw en een onderbouwgebouw. Het tussengedeelte is nu nagenoeg gesloopt en hier zal de komende periode het nieuwe gedeelte worden gebouwd. Alleen groep 6 start in een semipermanent lokaal. Alle andere groepen starten direct in het lokaal dat is gerenoveerd. Het lokaal van groep 6 zit in dit nieuwe gedeelte en zal later dit jaar worden opgeleverd. De renovatie verloopt volgens schema. Alleen de hevige regenval van afgelopen week heeft er voor gezorgd dat we op twee plaatsen in de gang de vloer nog niet opnieuw hebben kunnen bekleden. Dit zal op een ander moment gaan gebeuren. Alle lokalen zijn verder gerenoveerd en startklaar.

 

plattegrond school

In de bijlage vindt u een plattegrond van de huidige situatie van de school en de diverse toegangen.

 

Doorgang trap eerste verdieping groep 3 t/m 4 en groep 1-2a

In verband met de geplaatste afschermingswand bij de onderbouw is er tijdelijk een krappere doorgang bij groep 1-2 a en de trap naar boven. We willen u vragen om hier rekening mee te houden. We bieden u de mogelijkheid om zowel deze doorgang te gebruiken of om de brandtrap aan de buitenzijde te gebruiken als uw kind in groep 3 of groep 3-4 zit.

 

schoolgids en Activiteitenkalender

In de bijlage vindt u de nieuwe schoolgids voor dit schooljaar. In de schoolgids staat vrijwel alle praktische informatie over de school. Begin volgende week ontvangt u een overzicht met alle activiteiten voor dit schooljaar. Deze is dan ook terug te vinden in Digiduif.

 

Informatieavond kanjertraining

Aanstaande maandag (eerste schooldag) vindt ’s avonds de informatiebijeenkomst plaats over Kanjertraining. Deze algemene avond is bestemd voor alle ouders.

Het doel van de avond is om u kennis te laten maken met de aanpak van Kanjertraining welke wij dit schooljaar gaan implementeren in onze aanpak. De aanpak van de Kanjertraining heeft als doelen:

 

Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.

Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.

Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.

Leren om verantwoordelijkheid te nemen.

Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met één van de trainers van Kanjertraining en vindt plaats op het Zonneplein. U komt tocht ook? We starten om 20.00 uur.

 

Schoolreis

Zoals u voor de vakantie al heeft kunnen lezen gaan we op dinsdag 19 september op schoolreis. Voor de vakantie is hier al reeds een oproep voor gedaan. U ontvangt begin volgende week meer informatie hierover!

 

Vijf gelijke dagenmodel

Aankomende maandag starten we met het Vijf gelijke dagenmodel. Dit betekent dat we vijf dagen per week van 8.30 tot 14.00 uur naar schoolgaan en dat alle kinderen op school lunchen met hun eigen leerkracht. Het toezicht tijdens de pauzes vindt plaats door onderwijskundig en onderwijsondersteunend personeel. Op maandag, woensdag en vrijdag zal Sportservice tijdens de lunch pauzesport gaan aanbieden. Dit betekent dat er een sport- en spelaanbod is voor de groepen die op dat moment buiten spelen.

 

studiedag

Zoals u voor de vakantie heeft kunnen lezen is de school gesloten op maandag 18 september in verband met een studiedag van de overkoepelende organisatie Stichting Sarkon. De kinderen zijn deze dag vrij. De dag er na gaan de kinderen op schoolreis.

 

Directie

Tijdens de eerste weken van het schooljaar zal de directie wisselend werken in het gebouw van Kappio (1e verdieping) en de eigen ruimte. Mocht u mij willen spreken dan kunt u het beste een e-mailbericht sturen naar directeur.spoorbuurtschool@sarkon.nl . Ik ben ook te bereiken via het telefoonnummer 06-10489745.

 

De directie van de Spoorbuurtschool

 

 

 

Omslag-schoolgids-Spoorbuurtschool Omslag-schoolgids-Spoorbuurtschool