Weekbrief 12 juli

ingevoerd op 12-07-2017

Weekbrief, 12 juli 2017

afwezig

In verband privéomstandigheden is Dennis Burger op dit moment en de  komende dagen niet aanwezig. Daarnaast zal hij minder frequent zijn e-mail lezen en beantwoorden. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met school. Het managementteam bestaande uit Danielle Weij (groep 6b), Eva Janssen (groep 4a) en collega-directeur Arina Bleijendaal zijn aanspreekpunten.

 

 

afsluiting schoolplein i.v.m. voorbereiding renovatie

Zoals eerder in de weekbrief is vermeld vinden op dit moment en

volgende week diverse voorbereidende werkzaamheden plaats in

verband met de renovatie van de school. Volgende week zal ook

het pad via het schoolplein en het boevenbos naar het pad naast

de kerk worden aangelegd. Daarbij zal er ook een hekwerk worden

geplaatst. Aan de andere zijde van de school zal de opening in het hek aan de kant bij de steeg worden vergroot, zodat er minder stagnatie van verkeer zal zijn. Deze werkzaamheden hebben te maken met de afsluiting van het schoolplein volgende week donderdag. Daarbij zal ook de ingang bij groep 8 worden afgesloten.

Donderdag en vrijdag zal het schoolplein via de ingang van de Nieuweweg niet meer betreden kunnen worden, doordat de aannemer het terrein gaat inrichtingen. Kinderen van de groepen 1 t/m 4 kunnen dan via het pad van de kerk, door het boevenbos naar school komen. De fietsenrekken bij de kerk kunnen ook gebruikt worden om de fietsen te stallen. We zullen aan de andere zijde de ingang bij de gymzaal gebruiken. Na de zomervakantie zullen er nog diverse aanpassingen worden gedaan die zorgen voor een goede verkeersstroom van de kinderen. Komende week vindt u bij de weekbrief een plattegrond met de juiste ingangen en mogelijkheden.

 

ouderbijdrage

Naar aanleiding van het bericht van de oudervereniging over de ouderbijdrage zijn er diverse vragen geweest over de hoogte van het bedrag en het rekeningnummer. Mocht u de bijdrage voor het volgende schooljaar nog niet hebben voldaan dan kunt u € 38,-- per kind over maken naar het rekeningnummer van de Oudervereniging: NL 14 RBRB 0896 7839 87 ovv de naam van uw kind.

 

kunst in de spoorbuurtschool

Vrijdag 7 juli heeft de Spoorbuurtschool de deuren geopend van ”museum de gouden kwast”, voor ouders en belangstellende van de kinderen van groep 6.

Kinderen uit de groepen 6 hebben vanaf februari hard gewerkt aan vijf verschillende kunstenaars: Picasso, Mondriaan, Escher, van Gogh en Keith Haring. Over deze schilders hebben de kinderen theorie geleerd en zijn daarna in de huid van de kunstenaar gekropen. Ze hebben prachtige kunstwerken gemaakt in het teken van de kunstenaars met hier en daar een eigen creatieve toevoeging. Per kunstenaar heeft een groepje een mindmap gemaakt over het leven van de kunstenaar. 

Op 13 juni zijn de Spoorbuurt kunstenaars naar het van Gogh museum geweest voor een leerzame rondleiding. De kinderen kregen veel over de kunstenaar te horen van de gids en hoe je een landschap schildert. De gids keek ervan op hoeveel de kinderen al wisten over Vincent van Gogh. Na de rondleiding hebben de kinderen aan een brief gewerkt, zoals Vincent van Gogh veel schreef naar zijn broer Theo van Gogh. Met kroontjespen hebben ze een landschap getekend en in de klas de brief geschreven. Ook deze schetsen en brieven zijn te zien en lezen in ons museum. 

 

De opening van het museum de gouden kwast is goed bezocht. De kinderen gaven een rondleiding langs hun eigen kunst. ’Het is mooi om te zien hoe trots kinderen zijn op hun eigen kunstwerken. 

 

laatste schoolweek groep 8

Groep 8 is al weken hard aan het werk aan hun musical. Morgen en volgende week zullen de rest van de kinderen van de school de musical kunnen bewonderen. Dinsdagavond is dan echt de afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8. Jongens en meiden al vast veel succes en plezier tijdens jullie laatste lesdagen op de Spoorbuurtschool.

 

tot ziens

Komende week nemen we ook afscheid van enkele collega’s naast juf Annemiek van groep 1-2b. Allereerst zal volgende week woensdag de laatste werkdag van Arina Bleijendaal zijn op de Spoorbuurtschool. Arina heeft Dennis dit schooljaar ondersteund als directeur van de school. Komend schooljaar zal Arina directeur zijn van rkbs De Rank in Schagen. Mede door de inzet van Arina heeft de directie dit schooljaar grote stappen kunnen maken met het team in de ontwikkeling van de school. Bedankt voor je grote inzet!

Ook nemen we afscheid van enkele leerkrachten die bij ons leerkrachten hebben vervangen in verband met verlof. Patrick Postma (vervanger van Jennifer Sweep) zal na de zomervakantie aan de slag gaan als leerkracht bij Rkbs De Rank in Schagen. Annelies Privée (vervanger van Sylvia Bregman, 1-2a) zal aan de slag gaan als leerkracht in Amsterdam. Tot slot zal Clarissa Uhl (vervanger van Annelies Middelkoop, 5b) aan de slag gaan als leerkracht bij rkbs De Vlieberg in Den Helder. We willen hen heel erg bedanken voor hun inzet. Daarnaast wensen we jullie een hele mooie tijd toe bij op jullie nieuwe werkplek.

 

eetplaneet

Komende week is ook de laatste week dat we gebruik maken van de diensten van de eetplaneet. Vele jaren hebben de vrijwilligers met grote inzet de overblijf verzorgd op onze school. Door de komst van het continurooster zullen zij stoppen met hun werkzaamheden. Buiten het feit dat zij nog persoonlijk worden bedankt willen we hen bedanken voor de samenwerking en de inzet om de overblijf van de vele kinderen mogelijk te maken. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.

 

rapport

Komende week ontvangen de kinderen hun laatste rapport van dit schooljaar.

 

verkeersregelaars

Voor volgende week donderdag en vrijdag zijn wij op zoek naar een drietal vrijwilligers die willen helpen bij ondersteunen van de verkeersstroom. Wilt u meehelpen dan kunt u zich melden via het e-mailadres van de directie.

 

De directie van de Spoorbuurtschool

3660574_1_org 3660574_1_org