Weekbrief 28 juni

ingevoerd op 28-06-2017

Stichting leeuw

Na de sponsorloop van het sportfeest is vanochtend het bedrag symbolisch

overhandigd aan Stichting Leeuw. Dhr. Kruijff kreeg uit handen van enkele

leerlingen een cheque overhandigd t.w.v. € 2000,-. Met het geld kan er een

ticket worden gekocht om een dier te vervoeren per vliegtuig. De andere helft

van het bedrag komt, zoals eerder vermeld ten goede aan de herinrichting

van het schoolplein en het buitenspeelmateriaal van de kinderen.

 

invulling rooster vijf gelijke dagen

Tijdens de mr-vergadering van afgelopen maandag heeft de directie de invulling van de middagpauze voorgelegd. Zoals u in eerdere weekbrieven heeft kunnen lezen hebben we opties onderzocht waarbij vrijwilligers worden ingezet en varianten waarbij dit niet het geval is. Op basis van alle argumenten hebben we besloten te stoppen met de inzet van vrijwilligers. Dit betekent dat zowel tijdens de ochtendpauze als de middagpauze het toezicht zal worden verzorgd door medewerkers van de school. 

 

kopkrant

De nieuwe editie van de Kopkrant is weer verschenen. De Kopkrant is de

informatiebron van het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland.

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland is een samenwerkingsverband

van 81 scholen voor basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en

4 scholen voor speciaal onderwijs. Daarnaast biedt het samenwerkingsverband

een voorziening voor hoogbegaafde leerlingen aan. Samen zorgen zij voor een dekkend netwerk voor het primair onderwijs in de Kop van Noord-Holland. U vindt de krant via onderstaande link:

https://issuu.com/moniqueschurer/docs/kopkrant_12_jun_2017_lr

 

studiedagen 2017-2018

Eerder heeft u in deze weekbrief het vakantierooster kunnen lezen (ook te vinden op de website). U heeft echter nog de studiedagen tegoed van volgend schooljaar. Dit zijn de volgende data:

Maandag 18 september 2017, donderdag 23 november 2017, vrijdag 20 april 2018, dinsdag 22 mei 2018.

 

renovatie

Op dit moment is er wekelijks overleg in het kader van de voorbereiding op de renovatie. In de laatste week voor de zomervakantie zal het plein aan de voorzijde van de school worden ingericht als bouwplaats. Dit betekent dat er diverse aanpassingen worden gedaan op het plein en dat er ook bouwketen zullen worden geplaatst en andere voorbereidende werkzaamheden plaats vinden. Er is voor gekozen om de opening in het hek aan de zijkant van de school groter te maken om zo de verkeersstroom beter te laten verlopen. De werkzaamheden zijn nodig zodat door de aannemer ook daadwerkelijk aan het begin van de zomervakantie gestart kan worden met de renovatie. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Deze zijn tevens te volgens via onze website.

De directie van de Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk