Weekbrief 21 juni

ingevoerd op 21-06-2017

toets periode

Op dit moment maken de kinderen weer Citotoetsen. Wat zijn dat nu voor toetsen en waarom nemen wij ze af? Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, gebruiken wij een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen.  Een leerkracht krijgt de hele dag informatie over wat een leerling kan en wat hij nog moet leren. Dat doet hij door beurten te geven, observaties, werk na te kijken en toetsen uit lesmethodes af te nemen. Door daarnaast twee keer per jaar de toetsen van Cito af te nemen, kijkt een leerkracht weer even met een andere blik naar de leerlingen. In veel gevallen komt de toets uitslag op de toetsen van Cito overeen met wat de leerkracht verwacht. In sommige gevallen levert het echter verrassende informatie op. Juist dit soort informatie geeft de leerkracht de kans om tijdig bij te sturen en geeft uw kind de beste kans om zijn talenten te ontwikkelen. Uw kind maakt zowel toetsen uit de lesmethodes als de toetsen uit het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs.

 

Wat is het verschil?

De methodetoetsen zijn bedoeld om vast te stellen of uw kind de lesstof die net is behandeld voldoende beheerst. De leerkracht weet zo of hij door kan gaan in de methode of dat herhaling wenselijk is. De toetsen van Cito hebben een ander doel: ze zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van uw zoon of dochter te kunnen vergelijken met het niveau van klasgenoten. Bovendien volgen de leerkrachten zo de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig.

 

Hoe dat werkt?

De toetsen van een leergebied – bijvoorbeeld Spelling of Rekenen-Wiskunde – zijn door een speciale meettechniek allemaal aan elkaar gekoppeld. De score van de toets in groep 3 kunt u daardoor bijvoorbeeld vergelijken met die van de toets in groep 4. Zo is direct duidelijk of uw kind voldoende vooruit is gegaan.

 

Hoe kan het dat mijn kind hoog scoort op de toetsen op de methode, maar minder goed op de toetsen van Cito?

Toetsen uit de methode zijn bedoeld om te controleren of de leerlingen de lesstof beheersen. Ze zijn zo gemaakt dat het merendeel van de leerlingen vrijwel alles goed kan maken. De toetsen van Cito beogen een onderscheid te maken tussen verschillende leerlingen. Door ook moeilijke opgaven in de toets op te nemen, krijgen de betere kinderen de kans om te laten zien wat ze kunnen. Het omgekeerde geldt ook voor de minder sterke leerlingen. Voor hen zijn makkelijkere opgaven opgenomen, zodat ook zij kunnen laten zien wat ze kunnen.

 

po in actie

Aanstaande dinsdag 27 juni begint de school een uur later. Om 9.25 uur beginnen de lessen. De kinderen zijn tot die tijd vrij. Dit in verband met het feit dat wij actievoeren in het primair onderwijs. De leerkrachten komen dat moment bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over werkdruk en het doel van de actie.

 

ontruiming

Twee keer per jaar oefenen wij een ontruiming van de gehele school. Dit in verband met ons veiligheidsbeleid en wat te doen bij calamiteiten. De eerste oefening wordt aangekondigd. De tweede is niet aangekondigd. De ontruiming gisteren verliep voorspoedig. De oefening zal worden geëvalueerd en de verbeterpunten worden meegenomen in een volgende oefening.

 

kanjertraining

De komende twee woensdagen heeft het team een trainingsbijeenkomst (na lestijd) in het kader van Kanjertraining. Om bij de start van het nieuwe schooljaar de methode goed te kunnen implementeren zullen we dit schooljaar nog worden opgeleid om met de aanpak te kunnen starten. Met de Kanjertraining zullen we een totaalaanbod van groep 1 t/m 8 hanteren in het kader van sociaal emotionele ontwikkeling en het voorkomen van pestgedrag. Op maandagavond 11 september zal er een oudervond plaats gaan vinden over de Kanjertraining. U bent van harte uitgenodigd. Zet u hem alvast in uw agenda?

 

formatie

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de groepsbezetting met leerkrachten voor komend schooljaar. Dit is een proces dat zorgvuldig moet worden doorlopen en waar we als school met veel zaken moeten rekening houden. U kunt de informatie over de groepsbezetting verwachten  in de eerste week van juli. Tot die tijd nog even geduld.

De directie van de Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk