Weekbrief 13 juni 2017

ingevoerd op 13-06-2017

Weekbrief, 13 juni 2017

van harte gefeliciteerd

Afgelopen donderdagavond is juf Annelies Middelkoop (groep 5b) bevallen van een dochter. Het meisje heeft de naam Lana meegekregen. Moeder en dochter maken het goed. We wensen juf Annelies een fijne tijd met elkaar toe. 

 

po in actie

Zoals u afgelopen week in een aparte brief heeft gelezen komt het Primair Onderwijs in actie. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is het fundament van onze samenleving, maar de kwaliteit staat onder druk. Er dreigt een ernstig lerarentekort in het primair onderwijs. De huidige basisschoolleraren hebben te maken met een hoge werkdruk en een salaris dat veel lager is dan in andere sectoren, waaronder het voortgezet onderwijs. Het aantal burnouts is hoger dan in welke andere sector ook. Dat maakt het werk niet aantrekkelijk voor mensen die een baan in het onderwijs overwegen. Dat zie je ook terug in het dalende aantal studenten op de pabo-opleidingen.

Wij willen goed onderwijs blijven geven aan alle kinderen, maar de huidige situatie is niet langer vol te houden.

Het is daarom tijd dat Den Haag eindelijk gaat luisteren naar al die leraren, schoolleiders, besturen, ouders en iedereen die snapt dat er nu geïnvesteerd moet worden in het primair onderwijs. Dit is geen probleem van het onderwijs. Dit is een probleem van de samenleving. De welvaart in Nederland valt of staat met onze kenniseconomie en die loopt averij op als het onderwijs in de problemen komt. Om onze zorgen kracht bij te zetten, zullen wij op 27 juni de deuren van de school een uur later opendoen. We zullen die dag om 9.25 uur starten met de lesdag.

Een investeringsplan dat direct bij de start van een nieuw kabinet zichtbaar wordt en vier jaar lang wordt volgehouden. Met een eerlijk salaris en een lagere werkdruk tot doel. Op die dag reizen namens het schoolbestuur een groep af naar Den Haag om onze politieke leiders persoonlijk op te roepen werk te maken van investeringen in het primair onderwijs: om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen geven moet er geld komen voor het omlaag brengen van de werkdruk en voor een eerlijk en rechtvaardig salaris. Het aanwezig team zal tijdens het eerste uur van deze dag een bijeenkomst hebben in het kader van werkdruk.

mediawijsheid op de Spoorbuurtschool

Kinderen (en wij) leven in een wereld vol met media 

Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of zelfs mobiele telefoons. Het wordt steeds moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen daarin te begeleiden. Het betekent dat kinderen steeds jonger zelfstandig beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto’s, hun eigen gedrag online maar ook over hoe zij reageren wanneer de media hun emoties aanspreken.

Het is dus van belang dat kinderen niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, maar dat zij bijvoorbeeld ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is het nodig om kinderen te stimuleren zélf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om slim met media om te gaan. Dat maakt kinderen krachtig in hún online wereld. Ze moeten het zelf doen!

De Spoorbuurtschool heeft gekozen voor de methode Nationaal Mediapaspoort om kinderen van groep 1 t/m 8 te scholen in mediawijsheid. Hiernaast zullen de kinderen uit de groepen 7 en 8 meedoen met de MediaMasters game. De MediaMasters Game is een spannend, interactief spel op het gebied van mediawijsheid en wordt een keer per jaar gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid.

Meer informatie over de methodes is te vinden op deze websites:

https://www.nationaalmediapaspoort.nl/

https://www.mediamasters.nl/

avond-4-daagse

Gisteravond is de avond-4-daagse gestart. Helaas hebben we geconstateerd dat ondanks eerdere informatieverstrekking over het meelopen van ouders er maar een kleine groep ouders met de 7,5 kilometer heeft meegelopen. Graag nog even uw aandacht hiervoor. We verwachten voor ieder kind een begeleider.

Voor komend schooljaar willen wij in samenwerking met ouders bekijken hoe de organisatie van de avond-4-daagse anders kan. Hiervoor hebben enkele ouders intussen spontaan aangegeven hierover mee te willen denken. Mocht u ook interesse hebben om hierin mee te denken dan kunt u zich bij de directie melden.

 

renovatie

In de week voor de zomervakantie zullen de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie aanvangen. Tijdens deze week zullen diverse activiteiten rondom de school gaan plaatsvinden waar we u later over informeren. Voor deze week zijn wij op zoek naar ouders die willen helpen met het inpakken van spullen in verhuiskratten en het uitzoeken van materialen. Wilt u uw steentje bijdragen en meehelpen meldt u zich dan bij de directie van de school. Dit kunt u doen door een berichtje te sturen naar directeur.spoorbuurtschool@sarkon.nl We zien uw reactie graag tegemoet.

 

Op de website van de school vindt u een speciale informatiepagina over de renovatie waar u de presentaties kunt terug vinden van de informatieavond. Op deze pagina zullen ook de laatste nieuwsberichten en ontwikkelingen terug te vinden zijn gedurende de renovatie.

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk