Weekbrief 23 mei

ingevoerd op 23-05-2017

Weekbrief, 23 mei 2017

morgen sportfeest 2017

Morgen is het zover, dan hebben wij het sportfeest op het terrein van Kleine Sluis.

De kinderen worden hier om 08.20 uur verwacht

 

Denk aan:

sportkleding

voldoende drinken en iets te eten

insmeren

U bent van harte welkom om tijdens het Sportfeest te komen kijken.

Leuk als u uw kind komt aanmoedigen tijdens de sponsorloop!

 

Tijdens het Sportfeest worden de kinderen getrakteerd op fruit dat mede mogelijk is door Smaak Breezand.

 

stoppen

Achter de schermen wordt op dit moment hard gewerkt aan de formatie (groepsbezetting) voor het volgende schooljaar. In aanloop hiernaartoe heeft

(juf) Annemiek Heeres van groep 1-2b helaas besloten aan het einde van dit schooljaar

afscheid te nemen van het onderwijs. Na ongeveer twintig jaar te hebben gewerkt op

deze school heeft zij de keuze gemaakt om te gaan genieten van een ander leven bui-

ten het onderwijs. We vinden het erg jammer dat zij weggaat, maar begrijpen haar keuze ook. We zullen aan het einde van schooljaar op gepaste wijze afscheid van haar nemen.

 

Ouder- en leerlingtevredenheidspeiling

In april hebben wij een ouder- en een leerlingtevredenheidsonderzoek laten afnemen door Scholen met Succes. Intussen hebben we de rapportages binnen. De resultaten zijn voor ons grotendeels in lijn met de analyse die wij als directie zelf hebben gedaan of naar voren zijn gekomen tijdens het inspectiebezoek en het interne onderzoek.

De opbrengsten van de onderzoeken worden in het team en de medezeggenschapsraad besproken en teruggekoppeld naar Stichting Sarkon. Daarnaast zullen de verbeterpunten onderdeel gaan uitmaken van het strategisch beleidsplan 2017-2018 (voor zover er nog niet aan gewerkt wordt). Hieronder vindt u in tabelvorm de beknopte uitslag van de belangrijkste indicatoren met de cijfers. De uitslagen zullen ook op de website van de school worden gepubliceerd.

 

Uitslag Oudertevredenheidsonderzoek

Schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid)

1. In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?

2. Hoe veilig voelt uw kind zich op school?

3. Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?

4. Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?

Onderwijsleerproces

5. Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?

6. In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?

7. Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?

8. Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?

9. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?

10. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?

11. Welk rapportcijfer geeft u de school?

 

 

 

Cijfer school

 

1. Met plezier naar school gaan

7,80

 

2. Veilig voelen op school

7,80

 

3. Opvoedkundige aanpak van de school

7,11

 

4. Contact met de medewerkers van de school

7,43

 

5. Wat het kind leert op school

7,14

 

6. Aansluiting leerstof-niveau kind

7,09

 

7. Voldoende uitdaging om maximaal te ontwikkelen

6,94

 

8. Vakbekwaamheid van de leerkracht

7,51

 

9. Informatie over de school

7,66

 

10. Informatie over het kind

7,03

 

11. Rapportcijfer

7,36

 

Uitslag Leerlingtevredenheidsonderzoek

Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)

1. Hoe graag ga je naar school?

2. Hoe veilig voel je je op school?

3. Hoe duidelijk vind je de regels op school?

4. Heb je het naar je zin in de groep?

5. Hoe tevreden ben je over de omgang met je medeleerlingen?

Onderwijsleerproces

6. Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school?

7. Hoe tevreden ben je over de uitleg van je juf of meester?

8. Hoe duidelijk vertelt je juf of meester wat je goed of fout doet?

9. Hoe goed helpt je juf of meester je als dat nodig is?

10. Welk rapportcijfer geef je de school?

 

Cijfer school

1. Graag naar school gaan

6,35

 

2. Veiligheid op school

8,11

 

3. Duidelijke regels

7,39

 

4. Naar je zin hebben in de groep

8,05

 

5. Tevreden met medeleerlingen

7,57

 

6. Tevreden over wat je leert

8,08

 

7. Tevreden over de uitleg

7,98

 

8. Duidelijkheid wat je goed of fout doet

8,00

 

9. Hulp van de juf of meester

8,00

 

10. Rapportcijfer

7,84

 

regio finale schoolhandbal


Nadat ze in de kerstvakantie de 1e plaats hadden bereikt mochten de  meiden van groep 7 en 8 naar de Regio finale handbal Noord Holland Noord. Op de warmste dag ooit gemeten op 17 mei moesten de meiden 6 wedstrijden van een kwartier spelen. Binnen een tijdsbestek van 2 1/2 uur.  
We gingen goed van start en wonnen de eerste wedstrijd tegen de Duizend eilanden met 6-2. Bij de 2e wedstrijd merkten we al dat het zwaar handbal weer was. Helaas verloren we nipt met 7-6 van de Vijzel.
Na een kwartiertje rust moesten we aantreden tegen de Sint Barbaraschool. Een mooie pot handbal waarbij er heel veel meiden konden score. We wonnen met 9-7. Onbevangen gingen we de 4e wedstrijd in. Al snel zagen we dat de meiden van St Nicolaasschool heel goed waren in het handbal spelletje. Toch bleven we aanvallen. 
Aangemoedigd door de ouders en coaches hebben we laten zien dat we onze schouders eronder zetten. We verloren met 11-5. Na weer een kwartiertje rust moesten we aantreden tegen de Koet. Deze wonnen we overtuigend met 8-3. De laatste wedstrijd van de dag was qua stand dubieus. Maar dat maakte voor de meiden en de coaches niet heel veel uit. De meiden hebben gestreden, mooie aanvallen laten zien, met elkaar een kei van een verdediging neergezet en Phoebe en Fien waren kei in keepen. 
 

Femke, Roos, Alisha, Carmen, Janneke, Phoebe, Saskia, Amber, FLeur, Fien en Anne jullie waren top! Helaas net buiten de prijzen maar deze ervaring nemen ze ons niet meer af!

Namens trotse coaches Krista en Suzan

 

avondvierdaagse

De paden op, de lanen in….!!!

 

Van 12 juni tot en met 15 juni a.s. is het al weer zover; de Polderse Avondvierdaagse. We hopen dat veel kinderen zich zullen opgeven! Het is hartstikke gezellig: we zingen, we kletsen, we lachen met elkaar en het is goed voor je conditie!                                                                                                                                  

De groepen 3 en 4 lopen 4 x 5 km. De groepen  5 t/m 8 lopen 4 x 7,5 km.                

Doe mee en schrijf je in: € 4,50 inschrijfgeld in een envelop met naam, inleveren bij de eigen leerkracht

Ieder gaat op eigen gelegenheid naar het parkeerterrein bij het Sportpark Kleine Sluis 3 te Anna Paulowna, waar ook iedere dag de finish zal zijn. We beginnen met lopen om 17.30 uur, dat geldt zowel voor de 5 als de 7,5 km. Op donderdag is het inhalen van de kinderen in de Ruysdaellaan.

Je kunt je op school opgeven t/m woensdag 6 juni.                                                   Niet op school ingeschreven en toch meedoen? Dan zijn de kosten 5,00 euro.

Hemelvaartsweekend

Donderdag en vrijdag zijn de kinderen vrij ivm het Hemelvaartsweekend.

 

Groot Schoolplein Orkest Spoorbuurtschool

Op donderdag 1 juni zullen alle kinderen van de Spoorbuurtschool zich presenteren met een fantastisch concert als het Groot Schoolpleinorkest!

 

Het Groot Schoolpleinorkest is een project van drie dagen (maandag 29 mei, dinsdag 30 mei en donderdag 1 juni)  voor alle groepen binnen het basisonderwijs. Het project wordt op school uitgevoerd.  Er wordt door iedereen, op ongebruikelijke instrumenten muziek gemaakt. Op cementkuipen, gestemde steigerbuizen en gestemde bierflessen. Op shakers, Pvc-buizen en klankplanken. En, in het onderdeel Echte Instrumenten Orkest, ook op bestaande instrumenten als saxofoon en gitaar. Er wordt gezongen, gerapt, geklapt en gestampt. De school maakt onder leiding van de eigen docenten van tevoren shakers n.a.v. een door ons aangeboden handleiding. Iedere groep krijgt in totaal ongeveer 2 1/2 uur muziekles. Eerst als afzonderlijke groep later steeds meer samen met andere groepen.

Tenslotte komt alles en iedereen bij elkaar en werken we toe naar een gezamenlijke eindpresentatie van ongeveer 45 minuten voor ouders, buren en bekenden. Het Schoolplein Orkest is een fantastisch muzikaal feest voor kinderen, leerkrachten en bezoekers!!

 

Voor het echte instrumenten orkest zijn wij op zoek naar kinderen en volwassenen die een instrument kunnen bespelen

 

Een van de onderdelen van het uiteindelijke slotconcert is het Echte Instrumenten Orkest. Dit bestaat uit kinderen vanaf groep 5 die een eigen ‘echt’ instrument bespelen zoals een viool, gitaar etc. Ook docenten, musicerende ouders en bekenden van de school nodigen we uit om mee te doen. Het Echte Instrumenten Orkest is een prachtig en vitaal onderdeel van het slotconcert! Kinderen kunnen zich er maar beter voor opgeven, want achteraf krijgen ze spijt indien ze het waren “vergeten”. Piano’s en keyboards zijn lastig te plaatsen (stroomkabels), maar een keyboard op batterijen kan wel! Kinderen die zich hebben opgegeven, spelen zowel in hun eigen groep op school mee als in het Echte Instrumenten Orkest. De repetities van dit speciale orkestje vallen vaak in de middagpauze.  Opgeven kan bij de leerkracht of via directeur.spoorbuurtschool@sarkon.nl

 

Het concert van het Groot Schoolplein Orkest zal plaatsvinden op donderdag 1 juni van 14.30 – 15.15 uur op het schoolplein. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om dit spektakel komen te bekijken.

 

De directie van de Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk