Weekbrief 9 mei

ingevoerd op 09-05-2017

Weekbrief, 9 mei 2017

kampioenen!

Wederom is het de meiden van groep 5/6 gelukt om een ronde verder te komen. Dit betekent ook dat we voor het tweede jaar op rij de wisselbeker mee konden nemen. We zijn enorm trots op deze prestatie! Tijdens de regiofinales gisterenavond op het sportpark van Kleine Sluis werd in een wervelende wedstrijd met 3-0 gewonnen van obs ’t Span uit Den Oever. De volgende ronde dient zich al weer snel aan: morgenmiddag vanaf 13.30 uur strijden de meiden van groep 5/6 tijdens de district finales in Hoorn voor wederom een ronde verder te komen. Meiden alvast heel veel succes!

 

informatieavond renovatie

Woensdagavond 31 mei vindt er een informatiebijeenkomst plaats in het teken van de renovatieplannen. Deze avond is toegankelijk voor ouders en omwonenden. Tijdens de avond, die wordt georganiseerd door Stichting Sarkon en Stichting Kappio zal er een toelichting plaatsvinden op de plannen door M@@t Architecten en Aannemingsbedrijf Tuin. Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond begint om 19.30 uur en zal tot ongeveer 21.00 uur duren. U kunt zich aanmelden voor deze avond door een e-mail te sturen naar directeur.spoorbuurtschool@sarkon.nl

We zien u graag op 31 mei op het Zonneplein.

 

Voorstelling

Morgen, woensdag 10 mei, vindt de voorstelling van groep 7a plaats op het Zonneplein. U bent natuurlijk van harte welkom!

 

kanjertraining

Zoals u eerder in de weekbrief heeft kunnen lezen starten wij komend schooljaar met

de schoolbrede pedagogische aanpak. Dit houdt in dat wij er als team voor gekozen

hebben om aan alle kinderen (en ouders) dezelfde aanpak te gaan aanbieden met dezelfde methodiek. We hebben er voor gekozen om te gaan werken met Kanjertraining.

De Kanjertraining is meer dan alleen een (anti)pestmethode. De training vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining streeft de volgende doelen na:

*  Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 

*  Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.

*  Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.

*  Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.

*  Leren om verantwoordelijkheid te nemen.

*  Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

*  Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens sterke aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS), dat erkend is door de Cotan en door de Onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.

Op woensdag 28 juni en 5 juli zal het team in de middag en avond getraind gaan worden om bij aanvang van het nieuwe schooljaar direct te kunnen starten met de methodiek. Tijdens het komende schooljaar zal het team verder worden geschoold en gecoacht om de praktijk tot uitvoering te brengen. Daarnaast zal er begin september een algemene ouderavond plaats gaan vinden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kanjertraining.nl

 

schoolfotograaf

Aankomende maandag en dinsdag komt de schoolfotograaf weer op school. De kinderen en de groepen worden tijdens deze twee dagen op de foto gezet. Meer informatie over de precieze tijdsindeling volgt nog.

 

Vrijwilligers pleintoezicht

Bij het onderzoek naar een goede organisatie van de lunchpauze bij het vijfgelijke dagenmodel hebben we eerder een oproep gedaan voor vrijwilligers voor het toezicht tussen de middag. Op dit moment onderzoeken we samen met het team en de medezeggenschapsraad de juiste invulling.  Één van de opties die we onderzoeken is het werken met vrijwilligers. Van een vrijwilliger voor het pleintoezicht wordt gevraagd of deze tijdens een schooldag een uur (tussen 11.45 uur en 12.45 uur) beschikbaar is. Dit hoeft niet elke lesdag, maar verdient wel de voorkeur. Vrijwilligers komen in aanmerking voor de wettelijke vrijwilligersvergoeding. Heeft u interesse of vragen kunt u zich richten tot de directie. Eind juni zal er een definitief besluit genomen worden over hoe de school de pauzes in het vijfgelijke dagenmodel gaat organiseren. 

 

De directie van de Spoorbuurtschool