Weekbrief 2 mei

ingevoerd op 02-05-2017

Weekbrief, 2 mei 2017

kampioenen!

Tijdens de meivakantie vond het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats. Zoals ieder jaar leverde dit spannende wedstrijden op die vaak gingen tussen de Sint Jan uit Breezand en de Spoorbuurtschool. Bij de diverse wedstrijden eindigde de school als tweede of derde (zie voor de uitslagen https://www.schoolvoetbalannapaulowna.nl/). De meiden van groep 5/6 wonnen uiteindelijk de finale van de Sint Jan en zullen op maandag 8 mei de volgende ronde spelen bij Kleine Sluis om 19.15 uur. Komt u ze ook aanmoedigen? We willen alle andere teams feliciteren met hun prestatie en de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt bedanken voor hun inzet!

 

groepsbezetting 5a en 5b

Deze week verwelkomen wij twee nieuwe, tijdelijke leerkrachten. Juf Annelies en Juf Jennifer zijn met zwangerschapsverlof. Voor de meivakantie hebben we, zoals u heeft kunnen lezen, met een tijdelijke oplossing gewerkt. Tot de zomervakantie ziet de groepsbezetting in de beide groepen er als volgt uit:

Groep 5a:           Maandag                            Silvia Schilder

                          Dinsdag t/m vrijdag        Patrick Postma

Groep 5b:           Maandag, dinsdag           Gabrielle Bakker

                          Woensdag t/m vrijdag   Clarissa Uhl

Juf Clarissa is als leerkracht ook verbonden aan de Aloysiusschool in Schagen. In groep 5b is meester Patrick gestart. Hij was tot de meivakantie werkzaam in Friesland en is in de vakantie verhuisd naar de Kop van Noord Holland. Wij zijn blij met de komst van beide leerkrachten. We wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school.

 

welkom terug

Gisteren is Liedy Wetzel gestart met de re-integratie op onze school.  Juf Liedy zal de periode tot de zomervakantie haar werkzaamheden gaan opbouwen. Dit betekent dat zij begint met groepsondersteunende taken en dat deze de komende periode verder worden opgebouwd, waarbij juf Liedy ook lesgevende taken zal gaan oppakken. Juf Liedy verricht haar werkzaamheden in de groep waar zij aan het begin van het schooljaar geplaatst was: groep 6a van meester Joost Zwirs en juf Silvia Schilder. Wij wensen juf Liedy veel succes en plezier toe met het oppakken van de werkzaamheden.  

 

sportfeest 24 mei

In samenwerking met Sportservice Schagen organiseren wij op woensdag

24 mei het Sportfeest. Tijdens deze ochtend, die in het teken staat van sport en spel,

zullen wij op het sportpark diverse activiteiten gaan doen. Hiervoor willen wij graag

een beroep doen op de ouders. Als u wilt meehelpen, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind. Heeft u zich naar aanleiding van de vorige oproep reeds aangemeld, dan hoeft u niets te doen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

sponsorloop

Tijdens het sportfeest van 24 mei zullen wij ook een sponsorloop organiseren.

Dit jaar hebben wij gekozen voor één extern goed doel en een schooldoel.

 

Schooldoel

Voor de school willen wij een gedeelte van de opbrengst gaan gebruiken voor

het realiseren van wensen met het oog op het opknappen van het schoolplein.

De bedoeling is om het schoolplein op te gaan knappen zodra de renovatie

afgerond is.

 

Extern doel

Naast het schooldoel zal een gedeelte van de opbrengst geschonken worden

aan een extern doel. Dit jaar hebben wij gekozen voor Stichting Leeuw.

Stichting Leeuw is een opvangcentrum voor katachtige roofdieren dat gevestigd is op Landgoed Hoenderdaell. De stichting heeft als doel het opvangen van katachtige roofdieren in nood. Als dat mogelijk is, is de opvang tijdelijk en worden de dieren voorbereid op terugkeer naar hun land van herkomst. De dieren die opgevangen worden, komen bijvoorbeeld van particulieren of zijn oud-circusdieren. Meer informatie over de sponsorloop ontvangt u volgende week.

 

Nieuwe chromebooks

Als school werken wij met diverse ict-middelen. Naast i-pads, pc’s en laptops werken wij steeds meer met Chromebooks. De komende jaren zullen de laptops en pc’s steeds meer uit de school gaan en zullen wij steeds meer gebruik gaan maken van tablets en Chromebooks als ondersteunend leermiddel. Voor de meivakantie zijn er 23 Chromebooks aangeschaft door de school. Niet elke leerling heeft een eigen Chromebook, maar dat hoeft ook niet - leerlingen werken er niet constant op. Wel heeft elke leerling een eigen account en een eigen omgeving van een softwareprogramma.  De programma’s waar wij als school mee werken zijn ondersteunend aan het onderwijs dat wij geven en passen binnen de visie van de school. Leerlingen en leraren werken regelmatig ‘in the cloud’ waardoor ze overal en altijd kunnen leren en werken. De school beschouwt Chromebooks als één van de hulpmiddelen om elke leerling zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. We zijn blij dat we een nieuwe lichting Chromebooks hebben kunnen aanschaffen.

 

werkzaamheden

In verband met voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie zal de aannemer op een aantal plaatsen binnen de school het systeemplafond demonteren. Deze werkzaamheden zullen de kinderen zo min mogelijk overlast bezorgen. Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen wordt er op woensdag 31 mei een informatieavond georganiseerd. Meer informatie ontvangt u binnenkort.

 

luizencontrole

Zoals gebruikelijk na de vakantie vindt deze week weer de luizencontrole plaats in de groepen door vrijwilligers. We hebben het gehele schooljaar in diverse groepen te maken met een terugkerend hoofdluisprobleem. Hierover hebben wij overleg gehad met de GGD Hollands Noorden. Om het luizenprobleem echt een halt toe te roepen hebben wij als school uw medewerking nodig. In groepen waar hoofdluis wordt geconstateerd is onderdeel van de oplossing dat u als ouder twee keer per dag, twee weken lang de haren van uw kind kamt en controleert. Door dit structureel twee weken lang te doen kan het probleem opgelost worden. We willen u vragen om er alert op te zijn.

 

bevrijdingsdag

Zoals in het vakantierooster is opgenomen is de school vrijdag gesloten in verband met Bevrijdingsdag.

 

Spoorbuurt grandioos op songfestival! (met dank aan suzanne van kuijeren)

De voorrondes op school lieten al zien dat we op school gewend raken om op een podium te staan. De kinderen genoten en lieten hun creativiteit in de acts zien. De eigen jury had het moeilijk om een keuze te maken. De verschillende acts die zich hadden geplaatst voor de Veerburg mochten op vrijdag 22 april aantreden.

De kinderen van de Spoorbuurt lieten zich van hun beste kant zien. Alle acts verdienen een dikke duim! Helaas zijn er altijd maar 3 prijzen te vergeven.

Bij de onderbouw waren alle LIVE prijzen voor de Spoorbuurt.

1e Jet en Katie

2e Mariam

3e Jelisha, Josephine en Britt

 

Bij de playback acts lieten Tijl en Pleun Smit alle overige acts achter

zich en verdienden een 1e prijs. Broer en zus lieten een act zien uit

de film Grease.

 

Bij de bovenbouw had de jury het vanaf het begin al moeilijk. Er waren heel veel leuke acts.

Playback en Live wisselde zich goed af. 

 

Linde, Izabel en Jelke wisten de hele zaal stil te krijgen met hun mooie

live act. Ze zongen speeltuin van Marco Borsato en haalde hiermee een

dikverdiende 2e prijs!

 

Bij de playback acts hadden we een heel Spoorbuurt podium.

1e Jasmijn, Lieke, Fleur en Femke 

2e Toon en Anne

3e Anouk Stahlie


Een avond om zeer trots te zijn op alle deelnemers. 

 

 

De directie van de Spoorbuurtschool