Weekbrief 18 april

ingevoerd op 18-04-2017

Weekbrief, 18 april 2017

rapportage inspectiebezoek 7 februari

Afgelopen week heeft Inspecteur voor het Onderwijs die onze school heeft bezocht de rapportage vastgesteld. In de bijlage vindt u het rapport. Wij zullen het rapport ook publiceren op onze website. De inspectie zal het rapport op haar website publiceren. De verbeterpunten maken onderdeel uit van het strategisch beleidsplan 2017-2019.

 

ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek

Op dit moment heeft 34% van de ouders het tevredenheidsonderzoek van onze school ingevuld. Heeft u dit nog niet gedaan? Wilt u dit alsnog doen? Met de resultaten willen we aan de hand van een verbeterplan verder werken aan duurzame verbetering van de school. Uw mening doet u dus toe. U heeft nog tot 30 april om het onderzoek in te vullen. Alvast bedankt voor uw tijd.

 

Koningsdag

Aanstaande vrijdag 21 april vieren wij de Koningsspelen2017. De dag zal geopend worden op het schoolplein met de dans ‘Okidoki’. Na deze opening zullen de kinderen met hun leerkracht naar de klas gaan, om vervolgens samen aan het Koningsontbijt te gaan dat mede mogelijk wordt gemaakt door Jumbo Supermarkten. Graag bord/bestek en beker meegeven aan uw kind. Het eten en drinken voor de ochtendpauze moet wel meegegeven worden.  Vanaf 9.30 uur zullen verschillende activiteiten in de school plaatsvinden. De dag zal eindigen om 12.15 uur. Hierna mogen de kinderen genieten van de vakantie.

 

onderhoud speeltoestellen

Twee weken gelden is de jaarlijkse keuring aan de speeltoestellen uitgevoerd door een erkend keuringsinstituut. Uit deze keuring zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen die niet moeten worden gerepareerd, maar geen direct gevaar voor de kinderen oplevert. Deze reparaties zullen door de leverancier van de toestellen binnen twee weken in orde worden gemaakt.

 

Ouderbijdrage 2017-2018

De Ouder Vereniging van de Spoorbuurt school is o.a. verantwoordelijk voor het organiseren van het schoolreisje en festiviteiten op school. Met behulp van de ouderbijdrage kunnen we de kosten hiervoor vergoeden. Echter de kosten voor het schoolreisje zijn de laatste jaren erg gestegen. Willen we de kinderen ieder jaar weer een leuk schoolreisje aanbieden, zijn we genoodzaakt om de ouderbijdrage te verhogen. Met goedkeuring van de directie en MR heeft de Ouder Vereniging daarom besloten om de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 vast te stellen op € 38,00 per kind. Hieronder kunt u lezen waar de ouderbijdrage aan besteed wordt. Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt u die mailen naar ov.spoortbuurtschool@sarkon.nl

 

Ouderbijddrage Groep 1 t/m 8

Sinterklaasfeest   €     9,00

Schoolreis entree en busvervoer   €   26,00

Representatiekosten   €     0,25

Koek en sopie  €     0,90

Bankkosten  €     0,20

IJsje aan het einde vh jaar  €     0,90

Onvoorzien  €     0,75

Totaal  €   38,00

 

meivakantie

Aanstaande vrijdag start om 12.15 uur de meivakantie. De vakantie duurt t/m zondag 30 april. Maandag 1 mei vangen de lessen  weer aan. Op vrijdag 5 mei is de school gesloten i.v.m. Bevrijdingsdag.

 

vakantieregeling 2017-2018

De afgelopen week heeft de directie twee keer een vraag gehad over de vakantieregeling (vrije dagen en schoolvakanties) voor komend schooljaar. Deze laat nog even op zich wachten. De directie van de school volgt in principe de door het ministerie vastgestelde regeling. Echter op schoolniveau kunnen data afwijken van de vastgestelde regeling. Tijdens de afgelopen vergadering van de medezeggenschapsraad heeft de directie een toelichting gegeven op de voorgenomen vakantieregeling 2017-2018. In de vergadering van 23 mei zal de medezeggenschapsraad naar alle waarschijnlijkheid de regeling vaststellen, waarna deze zal worden gepubliceerd in de weekbrief en op de website.

 

De directie van de Spoorbuurtschool

 

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk