Weekbrief 11 april

ingevoerd op 11-04-2017

Weekbrief, 11 april 2017

paasviering

Morgen, woensdag 12 april, is de voorstelling van groep 3b in het speellokaal bij de kleuters. In verband met de cito-entreetoets in de groepen 7 kan deze voorstelling niet plaatsvinden op het Zonneplein.

 

ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek

Afgelopen donderdag hebben alle gezinnen een uitnodiging ontvangen via Scholen met Succes om een oudertevredenheidspeiling in te vullen. Velen van u hebben dit reeds gedaan. Heeft u dit nog niet gedaan, dan vragen wij u dit alsnog te doen. Hoe groter de respons, hoe meer wij in kaart kunnen brengen welke kwaliteiten en verbeterpunten verstevigd / aangepakt kunnen worden. U heeft nog de tijd tot 30 april.

Tegelijkertijd vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 voor de meivakantie een leerlingtevredenheidspeiling in. In de periode tot de zomervakantie zullen wij de via de weekbrief de resultaten van de onderzoeken terugkoppelen en ook welke punten we meenemen in de aanpak voor komend schooljaar.


koningsspelen

Op vrijdag 21 april, de vrijdag voor de meivakantie vieren wij de Koningsspelen 2017. Dit jaar is ervoor gekozen om de sportdag en het vieren van Koningsdag los van elkaar te koppelen. Op de Koningsspelen zullen we naast het Koningsontbijt en de gezamenlijke start een alternatief programma houden. We zullen in de drie verschillende bouwen aan de gang gaan met activiteiten (groep 1, 2, 3, groep 4, 5, en groep 6, 7, groep 8 gaat in de grote gymzaal).  Iedere groep zorgt voor een activiteit. Binnen de bouw rouleren de groepen. De activiteiten zullen een half uur duren. Zo doen alle groepen zo’n 4 activiteiten. Aan het einde van de ochtend sluiten we de Koningsspelen 2017 af. Mocht er ouderhulp voor deze ochtend nodig zijn in een groep verloopt dit via de leerkracht van de groep.

sportfeest 2017

 Op woensdag 24 mei aanstaande zullen we het Sportfeest 2017 houden.                           Tijdens deze dag zullen er diverse sporten en spelen worden beoefend. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met Sportservice Schagen. Door dat we de Koningsspelen loskoppelen van het Sportfeest kunnen we voor het Sportfeest ook gebruik maken van hun materialen en mensen. Voor het Sportfeest zijn wij op zoek naar ouderhulp voor het begeleiden van groepjes of spelen. U kunt zich voor dit evenement aanmelden bij Danielle Elbertsen of Marieke Plagge (e-mailadressen: voornaamachternaam@sarkon.nl)

Biebbus

Morgen, woensdag 12 april, staat de biebbus van Kopgroep Bibliotheken weer bij de school tussen 10.00 uur en 15.00 uur.

kopkrant

De Spoorbuurtschool werkt samen in het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland. Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland is een samenwerkingsverband van 81 scholen voor basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 4 scholen voor speciaal onderwijs. Daarnaast biedt het samenwerkingsverband een voorziening voor hoogbegaafde leerlingen aan. Samen zorgen zij voor een dekkend netwerk voor het primair onderwijs in de Kop van Noord-Holland. Via de Kopkrant worden ouders geïnformeerd over zaken binnen het samenwerkingsverband met betrekking tot passend onderwijs. De editie april 2017 is beschikbaar. Via onderstaande link kunt u de laatste nieuwsfeiten en achtergrondartikelen lezen. Hier volgt de link:

 http://po.swvkopvannoordholland.nl/scholen/algemeen-1


paasviering

Aanstaande donderdag hebben wij een Paasviering. De viering begint donderdag om 13.15 uur in de kerk. De viering is voor alle groepen.

 

paasweekend

Vrijdag is de school gesloten in verband met Goede Vrijdag. Ook op maandag zijn de kinderen vrij in verband met Tweede Paasdag. Dinsdag 18 april is er weer gewoon school.

 

cito eindtoets

Volgende week dinsdag t/m donderdag (18 t/m 20 april) nemen de kinderen van groep 8 deel aan de eindtoets basisonderwijs. De Centrale Eindtoets toetst wat je in acht jaar hebt geleerd. Je hoeft er dus niet speciaal voor te leren. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/ .


regels en afspraken

De afgelopen periode is het ons opgevallen dat er wat kleine zaken niet goed duidelijk zijn bij kinderen/ ouders en mensen die de school bezoeken. Deze zaken worden deze week besproken in de (desbetreffende) groepen en willen wij ook graag bij u onder de aandacht brengen.  

 

Mobiele telefoons

Onder schooltijd en in het schoolgebouw zetten de kinderen hun mobiele telefoon uit. De mobiele telefoon mag alleen gebruikt worden als deze bijvoorbeeld door de leerkracht bewust wordt ingezet voor onderwijsdoeleinden. Dit betekent dat de kinderen in de school en op het schoolplein, onder schooltijd (ook tussen de middag) geen gebruik mogen maken van de mobiele telefoon. De leerling bewaart de telefoon zelf of op een door de leerkracht aangewezen plaats. Dit is echter altijd op eigen risico.

 

Dragen van petten

We dragen geen petten in de klas.  Zodra kinderen de klas binnen komen bergen ze hun pet op.

 

Fietsen op het schoolplein

Op het schoolplein lopen we met de fiets aan de hand. Het schoolplein is voetgangersgebied. Je loopt met je fiets aan de hand naar het hek toe of naar de fietsenstalling.

schoolfotograaf

Op maandag 15 mei en dinsdag 16 mei zal de schoolfotograaf aanwezig zijn om iedereen weer leuk op de foto te zetten!  Maandag maken we portretfoto’s en dinsdag de klassenfoto (onder schooltijd). Wilt u graag weer een broertjes- en zusjesfoto ,

dan kunt u zich opgeven via schoolfotograaf.spoorbuurt@gmail.com  o.v.v. de namen van uw kinderen en in welke groep zij zitten. Tevens kunt u een voorkeur voor een  dag aangeven en evt. een richttijd. Dit kan tot 1 mei. De tijden op zaterdag 13 mei zijn van 9:00 tot 17:00 uur en op dinsdag 16 mei van 13:00 tot 16:00 uur  OP SCHOOL in de kleine gymzaal.

Op dinsdagmiddag regelen wij dat de kinderen uit de klas worden gehaald en op de foto gaan. Komt er een broer(tje) of zus(je) van buiten onze school, dan dient u op aangegeven tijdstip aanwezig te zijn.  Zonder aanmelden geen broertjes- en zusjesfoto. De tijden van de broertjes- en zusjesfoto krijgt u via de mail.

Via een inlogcode die u later krijgt kunt u de foto’s bestellen.

 

Vriendelijke groet Mirjam Beelen en Krista van den Berg van de oudervereniging

 

bijlage met school gerelateerde activiteiten

In de bijlage vindt u informatie over buitenschoolse en school gerelateerde activiteiten. Deze keer vindt u informatie over de volgende zaken in deze bijlage:

Handbalmiddag bij Kleine Sluis

Openingsactie Bloemendagen 2017

Schoolvoetbaltoernooi 2017

Kledinginzameling Spoorbuurtschool groot succes

 

meivakantie

Op vrijdag 21 april om 12.15 uur start de meivakantie. De vakantie duurt t/m zondag 30 april. Maandag 1 mei vangen de lessen weer aan. Op vrijdag 5 mei is de school gesloten i.v.m. Bevrijdingsdag.

 

De directie van de Spoorbuurtschool

 

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk