Weekbrief 21 maart

ingevoerd op 21-03-2017

grote rekendag

Morgen, 22 maart is het zover: de grote rekendag:  ‘’DE GROTE REKENDAG 2017’’. Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! Het doel van de Grote Rekendag is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op.  We starten buiten op het schoolplein om 8.25 uur. Dat betekent dat de kinderen morgenochtend buiten blijven tot de start van de rekendag. De kinderen zijn hier reeds over geïnformeerd door hun eigen leerkracht.  

 

Derde kleutergroep

Aanstaande donderdag, 23 maart starten we met de derde kleutergroep. Dit betekent dat we (weer) werken met een a, b en c groep. Gezien de groei van de huidige kleutergroepen was het starten van een derde groep onvermijdelijk.

 

spoorbuurtschool gaat samenwerking aan met topkids

TOPKIDS nu ook op Spoorbuurtschool

ANNA PAULOWNA- Het talentontwikkelingsprogramma TOPKIDS krijgt meer en meer voet aan de grond in de Noordkop. De Spoorbuurtschool in Anna Paulowna is de volgende die zich gecommitteerd heeft aan het project. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen na de zomervakantie twee dagen lang in totaal twee theorie- en twee praktijktrainingen door voormalige profvoetballers. Niet het voetbal staat echter centraal, maar de sportbeleving in het algemeen en de mentale weerbaarheid die ervoor gezorgd heeft dat deze trainers succesvol waren in hun sport. ,,Het doel is om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten doordat ze meer inzicht krijgen in hun talenten”, aldus André Vendrig, algemeen directeur van sponsor Verheul Groep.

De Spoorbuurtschool is de volgende in een rij van inmiddels diverse basisscholen in de Noordkop die zich voor meerdere jaren aan TOPKIDS verbinden. Het succes van het programma hangt voor een belangrijk deel samen met de persoon die voor de klas staat en dat zit met TOPKIDS wel goed: de trainers zijn zelf professional geweest bij clubs als Arsenal, Ajax en AZ. Tijdens de twee klassikale lessen beschrijft de topsporter uit eigen ervaringen de makkelijke en moeilijke aspecten die het hebben van talent met zich meebrengt. De kinderen vertalen vervolgens de belevingswereld van de topsporter aan de hand van vragen in het speciaal voor dit project ontwikkelde werkboek naar hun eigen belevingswereld. De twee gymlessen worden verzorgd door professionele jeugdtrainers van BVO’s (Betaald Voetbal Clubs). Zij hebben samen met sociaal pedagogische deskundigen lesstof ontwikkeld die kinderen leert positief naar zichzelf en hun omgeving te kijken.

kwaliteitsonderzoek (herhaling)

Afgelopen week stond dit bericht ook in de weekbrief. Op onderstaande oproep hebben slechts 16 ouders de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen. Graag willen wij uw aandacht vragen voor dit onderzoek. U kunt ons hier verder mee helpen.

Op alle scholen binnen Sarkon wordt de komende weken een vragenlijst over de kwaliteit van het onderwijs voorgelegd aan de ouders, teams, intern begeleiders en de directieleden.

In de enquête krijgt u de kans om anoniem uw mening te geven over verschillende onderdelen van onze school en het onderwijs wat wij geven.

Om een goed beeld van de school te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders mee doen aan het onderzoek. Tot 31 maart kunt u de enquête invullen. Het kost ongeveer 10 - 15 minuten van uw tijd. In april volgt een tevredenheidsonderzoek voor ouders en leerlingen.

 

thema trefwoord

Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Het Paasthema van dit jaar is ‘Opstaan’.

Pasen is het feest dat eraan herinnert hoe leven en liefde het laatste woord kunnen hebben. Dat we ons niet moeten neerleggen bij onrecht, pesten, discriminatie of armoede. Pasen is vieren dat mensen de kracht hebben om de wereld wat mooier, beter en veiliger te maken. Pasen is het feest dat zegt: Vertrouw erop, het kan echt!  

 

De directie van de Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk