Weekbrief 14 maart

ingevoerd op 14-03-2017

kwaliteitsonderzoek

Graag vragen wij uw aandacht voor het kwaliteitsonderzoek van onze school.

Op alle scholen binnen Sarkon wordt de komende weken een vragenlijst over de kwaliteit van het onderwijs voorgelegd aan de ouders, teams, intern begeleiders en de directieleden.

Door middel van dit onderzoek willen wij de kwaliteit van onze school peilen. Wij zijn er ons van bewust dat u als ouder goed zicht heeft op de verbeterpunten binnen de school en willen u dan ook vriendelijk verzoeken de enquête in te vullen.

Het doel van het onderzoek is om knelpunten binnen onze school te signaleren en deze op de juiste wijze te verbeteren. Tevens zijn wij benieuwd wat volgens u juist onze sterke punten zijn.

In de enquête krijgt u de kans om anoniem uw mening te geven over verschillende onderdelen van onze school en het onderwijs wat wij geven.

Zodra de rapportage gereed is, zullen wij u via de Nieuwsbrief op de hoogte stellen van de kwaliteiten en verbeterpunten die hieruit naar voren komen en welke verbeterpunten de school gaat aanpakken.

Om een goed beeld van de school te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders mee doen aan het onderzoek. Tot 31 maart kunt u de enquête invullen. Het kost ongeveer 10 - 15 minuten van uw tijd.

In april volgt een tevredenheidsonderzoek voor ouders en leerlingen.

 

bezetting groep 5a

Afgelopen week hebben wij de vervanging voor de groep van Jennifer Sweep rond gekregen. Na de meivakantie zal Patrick Postma de leerkracht in de vervanging van Jennifer Sweep zijn. Patrick is een leerkracht die op dit moment in Friensland werkzaam is, maar eind april gaat verhuizen naar de Noordkop. De periode tot de meivakantie hebben we een andere constructie gezocht. Om in de groep niet meer dan twee leerkrachten te laten lesgeven is er ook een ingreep in groep 6a nodig tot de meivakantie. De ouders van de beide groepen zijn hierover geïnformeerd.

Tot de meivakantie is de groepsbezetting als volgt:

Groep 5a                                        Silvia Schilder                    maandag t/m woensdag

                                                      Isabel van ’t Spijker        donderdag en vrijdag

Groep 6a                                        Joost Zwirs                         maandag t/m woensdag

                                                      Suzanne van Kuijeren    donderdag en vrijdag

Protocol Hoofdluis

Als school hebben we in een aantal groepen te maken met een hardnekkig hoofdluisprobleem. Dit is in de eerste plaats heel vervelend. Hoofdluis is op veel (basis)scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is moeilijk om ervan af te komen. Dat komt omdat hoofdluis erg besmettelijk is. Hoofdluis verspreidt zich razend snel. Hoe eerder u erbij bent, hoe kleiner de kans dat de hoofdluis zich uitbreidt. Vaak controleren is dus belangrijk, zowel thuis als op school. Als school werken we met een protocol hoofdluis. Het protocol vindt u in de bijlage.

 

Kledingactie

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de kledingactie. Deze is eerder naar u verstuurd via de bijlage, maar is nog niet bij alle ouders opgevallen.

 

Bijlage activiteiten

In de bijlage vindt u een overzicht met diverse buitenschoolse of school gerelateerde activiteiten.

 

sociaal emotionele ontwikkeling

Komend schooljaar zal de school een nieuwe, schoolbrede aanpak gaan invoeren rondom sociaal emotionele ontwikkeling. Op dit moment is er door de vakgroep pedagogisch klimaat (een groep leerkrachten die zich heeft verdiept in de diverse aanpakken die er zijn) een advies neergelegd. Deze maand zullen de laatste zaken worden besproken in het team, waarna we over zullen gaan tot de invoering van de aanpak. De aanpak bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Hierbij vinden wij het betrekken van de ouders in de aanpak een voorwaarde om verder te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind of van een groep.  We zullen bij de aanpak de volgende doelen nastreven:

* Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

* Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.

* Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.

* Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.

* Leren om verantwoordelijkheid te nemen.

* Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

Eind maart / begin april zullen we u verder informeren over de gekozen aanpak.

 

stand van zaken renovatieplannen

Achter de schermen vinden veel voorbereidingen voor de renovatie op dit moment plaats. We lopen nog steeds op schema om in 2017 te kunnen gaan starten. Wel hebben wij besloten in overleg met het bouwteam om de informatie naar begin juni te verplaatsen. Dit betekent dat de avond van 29 maart wordt verplaatst. Volgende week ontvangt u een aparte informatiebrief over de renovatieplannen met hierin meer informatie over het hoe en wat en de huidige stand van zaken.

 

De directie van de Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk