Weekbrief 7 maart

ingevoerd op 07-03-2017

Weekbrief, 7 maart 2017

 

derde kleutergroep en groepsbezetting

In verband met de groepsgrootte en de toestroom van nieuwe kleuters zullen wij 23 maart starten met een derde kleutergroep. Dit hebben wij in overleg met Sarkon (de overkoepelende organisatie) besloten. We zijn erg blij dat we de kleutergroepen kleiner kunnen maken. Dit zorgt er voor dat de leerkracht meer individuele aandacht aan de kinderen kan geven.

In verband met de start van de extra kleutergroep hebben we enkele wijzigingen in de groepsbezetting. Met ingang van 23 maart ziet de groepsbezetting in de onderbouw er als volgt uit:

Groep 1-2 a        Sylvia Bregman

Groep 1-2 b        Annemiek Heeres en Suzanne Tielens

Groep 1-2 c        Toby Muurling en Jelke Kramer

Groep 2-3           Marijke Schoen

Groep 4a             Pauline van Zanten en Eva Janssen

De ouders van de groepen 1 t/m 4 zijn vandaag via een aparte informatiebrief geïnformeerd over de wijzigingen.

 

Jennifer sweep

Jennifer Sweep, leerkracht van groep 5a is in verwachting van haar eerste kind. Afgelopen week hebben wij moeten besluiten dat zij per direct met verlof gaat vanwege lichamelijke klachten rondom de zwangerschap. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een duurzame oplossing voor de groepsbezetting van deze groep. De ouders zijn afgelopen week geïnformeerd over de situatie en zullen aan het einde van deze week worden geïnformeerd over de situatie vanaf volgende week. Jennifer komt binnenkort nog afscheid nemen van haar groep. We wensen Jennifer een goede zwangerschap toe en wachten vol spanning af.

 

oudergesprekken 

Komende week zijn voor de groepen 1 t/m 8 oudergesprekken over de ontwikkeling van uw kind.

 

100 jaar

Het duurt nog even, maar in 2019 bestaat de Spoorbuurtschool 100 jaar. Deze bijzondere verjaardag zullen wij op gepaste wijze gaan vieren.

 

Bijlage activiteiten

In de bijlage vindt u een overzicht met diverse buitenschoolse of school gerelateerde activiteiten.

 

Kwaliteitsonderzoek en tevredenheidsonderzoek

Eind deze maand en de maand april we een intern kwaltiteitsonderzoek doen (Q-brin). Dit onderzoek nemen alle scholen binnen Stichting Sarkon af om de diverse processen in kaart. Naast het kwaliteitsonderzoek zullen wij in april zowel een leerling- als oudertevredenheidsonderzoek afnemen.

De directie van de Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk