Weekbrief 2 maart

ingevoerd op 02-03-2017

waar is de weekbrief?

Mooi om te zien dat de weekbrief wordt gewaardeerd. Deze week wijken wij af van het schema door in plaats van dinsdag, op donderdag de weekbrief te sturen. Dit zorgde bij een aantal ouders voor vragen richtring de directie of de weekbrief nog was verstuurd. Fijn dat de weekbrief zo wordt gewaardeerd. En deze week dus voor één keer op de donderdag. Volgende week verschijnt de brief weer trouw op de dinsdag.

 

Medezeggenschapsraad stemt in met vijf gelijke dagen model

De medezeggenschapsraad van de Spoorbuurtschool heeft gisterenavond ingestemd met de invoering van het vijf gelijke dagenmodel met ingang van het nieuwe schooljaar. De afgelopen weken kon u stemmen over de invoering van dit lesmodel. Dit heeft een grote, representatieve groep ouders gedaan. In de grafieken hieronder kunt u aflezen hoe groot het percentage stemmers is geweest en hoeveel procent van de ouders voor- of tegen hebben gestemd.

Bijna 70% van de gezinnen heeft gestemd en van deze gezinnen is 76% voor invoering van het vijf gelijke dagenmodel per nieuw schooljaar. Op basis van deze uitslag hebben de leden van de medezeggenschapsraad ingestemd met de invoering. Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen de schooltijden gaan wijzigen naar de eerder genoemde 8.30 – 14.00 uur van maandag t/m vrijdag.

Uit de peiling zijn verder enkele aandachtspunten gekomen. Met name het toezicht op het plein en het goed organiseren van de pauzes voor zowel kinderen als leerkrachten is hierbij genoemd. De medezeggenschapraad heeft de directie verzocht hiervoor de komende periode een voorstel te maken dat door de medezeggenschapsraad zal worden getoetst op basis wet- en regelgeving. De medezeggenschapsraad wil graag voor het einde van het dit schooljaar duidelijkheid hebben over de invulling van de pauzes en het toezicht op het plein.

Mocht u verder nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met (een van de leden van) de medezeggenschapsraad!

 

Stappenplan omzetting contracten bso

Ouders die gebruik maken van de bso van Kappio zullen naar aanleiding van het hiervoor genoemde besluit binnen twee weken een brief ontvangen met het stappenplan over de omzetting van contracten.

 

studiedag

Aankomende maandag ( 6 maart) heeft het team een studiedag. De kinderen zijn vrij. De studiedag zal in het teken staan van de training in het kader van meerkunners en hoogbegaafdheid en wordt in samenwerking met specialisten gegeven. Met de inhoud van de training willen we (nog) meer invulling geven aan het onderwijs aan deze groep leerlingen.

 

Hoofdluis

Na iedere vakantie wordt er door een enthousiaste groep ouders gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis. Op dit moment hebben we hoofdluis geconstateerd in groep 3b. We willen alle ouders vragen regelmatig uw kind te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis. Meld hoofdluis altijd bij de leerkracht van uw kind. Hij/zij kan dan actie (laten) ondernemen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

oudergesprekken  groep 8

Komende week zijn de oudergesprekken voor de ouders en kinderen van groep 8. Deze gesprekken staan in het teken van het definitieve schooladvies voor voortgezet onderwijs.

 

visueel beperkt

In samenwerking met sportservice Schagen gaan de groepen 6 t/m 8 deelnemen aan het project Visueel beperkt. Tijdens het project ’Visueel Beperkt’ vertelt Marjan Doets over haar visuele beperking waar zij in 2010 plotseling mee te maken kreeg. Ook gaan de leerlingen in de gymzaal aan de hand van diverse sportieve oefeningen ervaren hoe het is om visueel beperkt te zijn. Vanaf komende week zullen de lessen, verspreid over drie weken op één van de ochtenden plaats vinden.

 

sanering boekencollectie

In verband met de samenwerking met Kopgroep bibliotheken zullen we in samenwerking met hen onze boekencollectie gaan saneren. Dit betekent dat de oude, onbruikbare boeken, uit onze collectie gaan verdwijnen en dat we er nieuwe boeken uit de collectie van Kopgroep aan toe zullen gaan voegen. Deze operatie zal begin april gaan starten. De bedoeling is dat er na de sanering gewerkt gaat worden met een collectie van 3000 boeken voor onze locatie. Een mooi uitgangspunt!

 

voorstelling 1-2a

Woensdag 8 maart zal groep 1-2 a een voorstelling geven op het Zonneplein om 9.00 u en 11.00 u.

De directie van de Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk