Weekbrief 7 februari

ingevoerd op 07-02-2017

Weekbrief, 7 februari 2017

Bezoek onderwijsinspectie

Vandaag was voor het team van de Spoorbuurtschool een spannende dag. Twee inspecteurs van de Onderwijsinspectie hebben een dag op school rondgelopen en hebben gesprekken gevoerd met teamleden, intern begeleiders, directie, ouders en leerlingen en daarnaast zijn er diverse groepen bezocht. Buiten dit gedeelte hebben de inspecteurs diverse documenten bestudeerd en hebben gekeken naar de opbrengsten van ons onderwijs.

Rond 16.15 uur werd in een gesprek met een vertegenwoordiging van het team, de directie, het schoolbestuur en de interne begeleiders feedback gegeven op hetgeen de inspecteurs hebben waargenomen. Buiten het feit dat er diverse verbeterpunten liggen voor de school kwamen zij met een eindoordeel over de school. Dit kon variëren van voldoende tot zeer zwak. De score van school is op de diverse onderdelen is als volgt:

Aanbod                                             voldoende

Zicht op ontwikkeling                       voldoende

Didactisch handelen                         voldoende

(extra) Ondersteuning                      voldoende

Veiligheid                                         voldoende

Pedagogisch klimaat                         voldoende

Onderwijsresultaten                          voldoende

Kwaliteitszorg                                   voldoende

Kwaliteitscultuur                                voldoende

Verantwoording en dialoog                voldoende

Wij kunnen u dus melden dat de Spoorbuurtschool het eindoordeel voldoende heeft gekregen. Wij zijn enorm trots op dit resultaat! De inspanningen van de afgelopen maanden zijn gezien en dit resultaat geeft ons vertrouwen dat we met elkaar op het goede spoor zitten! 

 

Peiling vijf gelijke dagenmodel

Afgelopen donderdag hebben alle oudste leerlingen van ieder gezin

een stembrief gehad in verband met de plannen rondom het

invoeren van het vijf gelijke dagenmodel. De ingevulde brief

kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind. U kunt stemmen

tot 22 februari. Mocht u onverhoopt geen brief hebben ontvangen

kunt u deze opvragen bij de leerkracht van uw kind of bij de directie

van de school.

 

Bijlage activiteiten

In de bijlage vindt u een overzicht met diverse buitenschoolse of school gerelateerde activiteiten.

 

Lezing door Dr. Paul van der wal

Dinsdag 14 februari zal dr. Paul van der Wal op de Spoorbuurtschool komen. Dr. Paul van der Wal is de voorzitter van “Zenit” ; de Vereniging voor Weer en Sterrenkunde Den Helder. 

Hij zal in drie groepen (1-2; 2/3-3 en 4-5a)  de kinderen proberen te boeien door te vertellen over de ruimte  en vooral ook beelden te laten zien op het digibord.

Mocht uw kind geïnteresseerd zijn in alles van én over de ruimte, dan kunt u zelf eens een kijkje kunnen nemen bij de vereniging Zenit. De vereniging is te vinden in de Cees Buining Sterrenwacht in het park van Noorderhaven te Julianadorp.

 

Ruimte-tentoonstelling

De groepen 1-2-3-4 en 5a hebben de afgelopen weken gewerkt aan én over het thema: ”De ruimte in”. Na een spectaculaire opening door de ”komst” van Tikipi van de planeet Takra willen wij u nu graag uitnodigen voor onze ruimte-tentoonstelling, zodat we u kunnen laten zien en horen wat de kinderen allemaal geleerd , gemaakt en bedacht hebben.

De tentoonstelling zal officieel geopend worden op maandag 13 februari 2017 om 14.45 uur. Daarna kunt u deze ruimte-tentoonstelling komen bezichtigen met uw kind op: maandag 13 februari van 15.00 uur tot en met 16.30 uur. En op dinsdag 14 februari 2017 van 9.00 uur tot en met 16.30 uur. U kunt uw kind dan even uit de klas ophalen, zodat die een rondleiding kan geven.

 

We hopen u allemaal te zien in onze ruimte-tentoonstelling,

De leerkrachten van groep 1-2-3-4 en 5a

 

Carnaval 2017

Vrijdag 17 februari vindt het carnavalsfeest weer op school plaats.

Ouders zijn die ochtend van harte welkom bij de opening op het

plein om half 9. Verdere informatie ontvangt u binnenkort.

 

Studiedag (herhaling)

Donderdag 9 februari zijn de leerlingen vrij. Het team heeft die dag een studiedag. Studiedagen en verlofdagen staan vermeld in de agenda van Digiduif, in de weekbrief en in de schoolgids. Daarnaast staan ze vermeld op de website onder het kopje “Verlof Aanvragen”.

 

De directie van de Spoorbuurtschool

nieuws2 nieuws2