Weekbrief 31 januari

ingevoerd op 31-01-2017

Weekbrief, 31 januari 2017

Peiling vijf gelijke dagenmodel

Twee weken gelden heeft er een informatieavond plaats gevonden over de invoering van het vijf gelijke dagenmodel per 1 augustus aanstaande. De gehouden presentatie heeft u ontvangen via Digiduif. Vorige week was er een inloopspreekuur voor vragen over de invoering van het model. Vanaf aankomende donderdag kunt u stemmen over de invoering van het nieuwe lesmodel. De ouderpeiling is adviserend en wordt georganiseerd door de medezeggenschapsraad. U ontvangt aankomende donderdag een apart bericht met meer informatie over de peiling.

 

Het groot schoolpleinorkest

Met grote blijdschap presenteren wij onze “muziekBOOST” voor 2017; we doen dit jaar mee op 29 mei, 30 mei en 1 juni met:

Het schoolpleinorkest o.l.v. Fort van de Verbeelding http://www.fortvandeverbeelding.nl/Schoolpleinorkest-NL

Het Schoolplein Orkest is een ontroerend, overweldigend en samenbindend muzikaal feest voor kinderen, leerkrachten en bezoekers! De boost die het muziekonderwijs kan geven is groots.

 

Wat is het precies?

Project voor alle groepen op school. We voeren het project op de school zelf uit. Er wordt door iedereen, op ongebruikelijke instrumenten muziek gemaakt. Op cementkuipen, gestemde steigerpijpen en gestemde bierflessen. Op shakers, klapkokers en klankplanken. Maar ook op gewone bestaande instrumenten als saxofoon en gitaar. Er wordt gezongen,

gerapt, geklapt en gestampt. De kinderen gaan ook zelf muziekinstrumenten maken.  Iedere groep krijgt in totaal twee uur (muziek)les.

Eerst als afzonderlijke groep later meer en meer samen met andere groepen.

Tenslotte komt alles en iedereen bij elkaar en werken we toe naar een gezamenlijke eindpresentatie voor ouders, buren en bekenden. Die presentatie wordt op theatrale wijze vormgegeven. Het Schoolplein Orkest is een fantastisch muzikaal feest voor kinderen, leerkrachten en bezoekers! Binnenkort ontvangt u meer informatie. Dit project past volledig in het cultuurbeleid van de school waarin het speerpunt muziek is en waar we dit jaar meer vorm aan geven. Het project wordt mede bekostigd uit de opbrengsten van de sponsorloop van 2016.

 

Besteding opbrengst jumbo spaaractie

In 2016 hebben velen gespaard voor de school via de Jumbo Supermarkt. Intussen is het volledige bedrag van ruim 2000 euro besteed aan buitenspeelmateriaal voor met name het jonge kind. We zijn heel erg blij met het feit dat we met behulp van de opbrengst enkele wensen in vervulling hebben kunnen laten gaan. Namens de kinderen, nogmaals bedankt.

 

Studiedag

Donderdag 9 februari zijn de leerlingen vrij. Het team heeft die dag een studiedag. Tijdens de studiedag gaat het team aan de slag met een verdiepingstraining over meerkunners- en hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast worden de renovatieplannen aan het team gepresenteerd en gaat het team in op de resultaten van het inspectiebezoek welke volgende week dinsdag plaatsvindt.

 

De directie van de Spoorbuurtschool

 

nieuws2 nieuws2