Weekbrief 24 januari

ingevoerd op 24-01-2017

Weekbrief, 24 januari 2017

Digiduif

Op een aantal gezinnen na heeft intussen iedereen het account voor Digiduif geactiveerd. De gezinnen die dit nog niet hebben gedaan zullen persoonlijk worden benaderd om te kijken hoe we dit kunnen oplossen. U kunt in Digiduif zelf aangeven welke informatie van u zichtbaar is voor andere ouders. Hiervoor moet u vinkjes zetten in uw eigen account. Bekijkt u dus goed voor uzelf welke informatie u openbaar in het systeem wil hebben staan.

Vijf gelijke dagen model

Afgelopen week heeft u naar aanleiding van de ouderavond over andere schooltijden de presentatie ontvangen via Digiduif omtrent de invoering van het vijf gelijke dagenmodel. Morgen, 25 januari, is er inloopspreekuur bij de directie als u nog vragen heeft over het vijf gelijke dagenmodel. Dit spreekuur is van 8.30 – 9.30 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Het inloopspreekuur vindt plaats in de directiekamer tegenover groep 8b. De medezeggenschapsraad zal vanavond vergaderen over hoe de peiling onder ouders wordt georganiseerd. Hier wordt u de komende week over geinformeerd.

renovatie

Woensdagavond 29 maart willen wij u uitnodigen om een informatiebijeenkomst bij te wonen in het kader van het renovatieplan van de school. Deze avond zal in samenwerking met de architect en Stichting Sarkon worden georganiseerd. Een definitieve aankondiging ontvangt u nog. Zet u de datum vast in uw agenda.

Inspectiebezoek

Op dinsdag 7 februari zullen twee inspecteurs van de Onderwijsinspectie de school bezoeken voor een vierjaarlijks onderzoek. Tijdens deze dag zal de school worden beoordeeld op een aantal onderdelen. Gedurende deze dag vinden er observaties plaats samen met de directie en de interne begeleiders in de groepen en zijn er gesprekken met de schoolleiding, interne begeleiders en een delegatie van het team. Ook wordt er met leerlingen en ouders gesproken. Aan het einde van de dag ontvangt de school een beoordeling. De Onderwijsinspectie zal de volgende onderdelen beoordelen:

Aanbod,  Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen,  (extra) Ondersteuning,  Veiligheid, Pedagogisch klimaat, Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur en Verantwoording. Alle onderdelen worden beoordeeld. De eindscore wordt beoordeeld met het predicaat voldoende, onvoldoende of zeer zwak. Voorafgaand aan het bezoek bereidt het team en de schoolleiding zich voor op het bezoek.

Het uiteindelijke onderzoeksrapport is altijd openbaar en zullen wij ook aan u presenteren. Dit rapport wordt altijd enkele weken na het bezoek ontvangen. We zullen u over het eindresultaat informeren.

 

De directie van de Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk